เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 512345>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: **???..????????????????...**, ---?????????????---< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 06 Aug. 2002,08:56  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????? 
   ??????????????????????

   ?????????????????????????????????????????????

     ????????????

     ?????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? Rhea ??????????????????

    ?????????????? 1600 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? Mothering Sunday  ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????  Mothering Sunday ??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ????????  Mothering Cake ???????????? ????????

     ???????????????????? ??????????????????Anna Javis ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????? ?????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 10 ?? ???? ?.?. 1914 ???????????? Woodrow Wilson ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? 

    ? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ??????????????????????????????? 10??????? ???? ???????? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????? 

    ??????????????? ????????????????????? ??? ????? ?. ??????????? ???? ?.?. 2493 ?????????????? 15 ?????? ????????? 2519 ???????????????????? 12 ???????

   ? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 

    ???????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
    
    
    
      ?????????? ????????? ??????? 737 1 ??????? 2545
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 06 Aug. 2002,09:24 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????????????????......


? ?????????

?????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????? ?.??????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????

??????????????? : ????? ?????????
    ??? : ???????? ????????????  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
STUV Search for posts by this member.
????????????
Avatarกลุ่ม: ???????????
จำนวนโพสต์: 283
เข้าร่วมเมื่อ: 09 Jul. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 06 Aug. 2002,23:38 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

M o t h e r  o f  M i n e

Mother of mine!
You gave to me all of my life to do as I please.
I owe everything I have to you.
Mother, sweet mother of mine!

Mother of mine!
You showed me the right way things should be done.
Without your love, where would I be?
Mother, sweet mother of mine.

Mother, you gave me happiness
much more than words can say.
I pray the Lord
that He may bless you every night and every day.

Mother of mine!
Now I am grown. And I can walk straight all on my own.
I'd like to give you what you gave to me.
Mother, sweet mother of mine.
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 07 Aug. 2002,07:30 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????????  
    ????????????????????....
    ??????????????????  

   I'd like to give you what you gave to me.
     Mother, sweet mother of mine.
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 5
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 07 Aug. 2002,09:39 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

??? ???????????....?????? ?????

     

--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
Yaya Search for posts by this member.
English Tutor
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 783
เข้าร่วมเมื่อ: 02 Jul. 2002

อัตรานิยม: 5
PostIcon โพสต์เมื่อ: 07 Aug. 2002,14:20 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

" ???" ?????????????????? ?????????? ..????????????? ... ???????????????..?????????????????????????????????????? ... ???????????????????????????????????????????????? ...???????????????????????...??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ..????????? ... ?????? ???????????????????????????? .... ????????????????????..??????????????? ... ???????????????? ..???????????????????? ... ????????????????????????... ?????????????? ...???????????????????????? ??? ???????????? ? ??????..??????????????????????????????... ?????????? ??????????????? ..????????? ..????????????????????? .. ???????????? ..???????????????????? ...????..??????????????... ??????????????????????????????... ??????????????????????? .. . ???????????????? ????????????????? ..????????????????? ... ???????????????? ...???????????????????..????????????????????... ???????????????? ??????????????...???????????? ???????? ???????????????????????..??????????... ???????????????????... ?????????????????? ... ?????????????????????????????????????????????? ...????????????????????? ... ?????????????????? ?????????????? ...
   ...???????????? ...?????????????????????? ...
"  .. ??????????? ..?????????????????????..."
...??????????????????????????????... cool.gif  music.gif

--------------
???????????????....??????????????....?????....????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 09 Aug. 2002,07:30 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????????????? ???????????
  
     

    ?????????????    
   ??????????????????????????
   ????????????????????????
   ???????????????????????????
   ?????????????????????????
   ?????????????????????
   ????????????????????????????
   ???????????????????????????
   ???????????????????
   ????????????????????????????
   ???????????????????????
   ?????????????????????????????????
   ???????????????????????
   ????????????????????????
   ???????????????????????
   ??????????????????????????  


      ?????????????????? ??????????? 
      ????????????  15 ?????? ?.?. 2497
      

    ?????????????????????????? 2497 ?????????????????????????????????????? ?????
   1. ???????????????????????????????????
   2. ?????????????????????????????????????????????????
   3. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????

          ???????????????????????????????? ??? ?.????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 10 Aug. 2002,11:52 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

??????????????????????? ???????????????????? 
   ???????????????? ???????????

        ??????

   ??????????????????????? 
   ???????????????????????
   ?????????????????????????
   ???????????????????????????
 
      
           ????????????????????
           ????????????????????????
           ????????????????????????
           ???????????????????????


  ??????????????????
   ????????????????????
   ?????????????????
   ??????????????????


 ?         ????????????????????
           ??????????????????????????
           ??????????????????????
           ??????????????????????....?????? 


                            * - * - * - * - * - *
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 11 Aug. 2002,13:08 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????

         
   (????????????????????? ????????????? 78 ??????)

   ????????????????????????????????? ??? ???  ??????????????????????????????????????? ???????????????????????  ????????????????????????????????????  ????????????????????  ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????? ???????????? ????????????? ????????? ????????? ...? ????????????????? ????????????????????????...????????????????????????  ?????????? ??????????...??????????? ? ???????????????  ?????????????????????? ????????????????????????????????? 
     ? ?????? ??????????????...? 
      ???????  ???????? ???????????? ???????????? 
      ??????????????????? ??????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????? ?????????????????  
      ? ???????????????....??????????????? 
      ? ??? ...??????????????????????? ???????????? ????????? ....????????????? ???????? ??????..?
 

? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????
     ????..??????????????.??
      ???????????
      ????..???..?????????????????? ??
      ?????????
      ????..???????????????
      ???? ..????????? ...?????????? ??????????..? 
      ?????????????????????? ????????????
      ????? ????????????????? ?????????? ?????????????????????????
      ???????????..??????????? ???


     ?????? ?????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????? 
       ???????????? ?????? ??????????? 
       ??????????????????????????????????? ??????????????????
       ???? ??? ????????????????????????  ??????????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ???????????? 
       ????????????? ???????????????????? ??????????? 

 
     ? ????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????? 
        ???????????????? ??????????????????????????????  ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????
        ????????????????? ???????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????????????? ( ?????????? ) ?????????????????? 
  

?    ?????? ??????? ???????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????? ??????????????????????? ? ???????????? ????????????????????????????????? ??????????????????  ???????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????   

  ?    ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????  ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????    

      ? ? ???...???????????????????? 
         ???..??????????????????
         ???..????????????????
         ???..????????????..
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
STUV Search for posts by this member.
????????????
Avatarกลุ่ม: ???????????
จำนวนโพสต์: 283
เข้าร่วมเมื่อ: 09 Jul. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 11 Aug. 2002,16:18 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

??????????????????????????? ??? add .....
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
48 คำตอบนับตั้งแต่ 06 Aug. 2002,08:56 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 512345>>
reply to topic new topic new poll???????????? - ???????? ?????????????????????
E-mail : admin@thummada.com