เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 212>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ("..")วันเด็ก(-.-), (^.^)สุขสันต์วันเด็กๆ(+.+)< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 07 Jan. 2003,18:59  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ประวัติวันเด็ก
   
   

    นายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็ก และเพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง

    งานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ.2506 จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูหนาวมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทำให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง

    แต่ในปีถัดมา คือปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ.2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ มาจนถึงบัดนี้

    รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

    ในวันเด็กแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงโปรดพระทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี จะมอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทุกปี
   

                         

     ( ใครมีรูปเด็ก น่ารักๆๆ เอามาอวดกันหน่อยนะ...)
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jan. 2003,15:37 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

  ปี พ.ศ 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

  ปี พ.ศ 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

  ปี พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

  ปี พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

  ปี พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด

  ปี พ.ศ. 2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร
(งดจัดงานวันเด็ก) ไม่กำหนดคำขวัญ

  ปี พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี

  ปี พ.ศ. 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี

  ปี พ.ศ. 2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

  ปี พ.ศ. 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมั่นคงของ ชาติไทยในอนาคตขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง

  ปี พ.ศ. 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

  ปี พ.ศ. 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

  ปี พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

  ปี พ.ศ. 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

  ปี พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

  ปี พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคีคือพลัง

  ปี พ.ศ. 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี

  ปี พ.ศ. 2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

  ปี พ.ศ. 2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

  ปี พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

  ปี พ.ศ. 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

  ปี พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย [/b]

  ปี พ.ศ. 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
[b]มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม


  ปี พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

  ปี พ.ศ. 2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา

  ปี พ.ศ. 2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ปี พ.ศ. 2534 นายอานันท์ ปันยารชุน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

  ปี พ.ศ. 2535 นายอานันท์ ปันยารชุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

  ปี พ.ศ. 2536 นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  ปี พ.ศ. 2537 นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  ปี พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  ปี พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

  ปี พ.ศ. 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

  ปี พ.ศ. 2541 นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

  ปี พ.ศ. 2542 นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 ปี พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 ปี พ.ศ. 2544 พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 ปี พ.ศ. 2545 พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส

 ปี พ.ศ. 2546 พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

http://www.mthai.com/special/Children_Day/child_dictum.shtml
http://www.geocities.com/sanpatong_school/child1.html
http://www.kidsquare.com/festival/childrenday/
http://www.moe.go.th/webpr/Junior/board1.html
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jan. 2003,22:45 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

สนุกสนานแบบเด็กๆๆก้อ เค้าอายยย.....น่ะ

Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
อิสรชน ฅนเดินทาง Search for posts by this member.
เริ่มเก่าแล้ว
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 543
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Oct. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jan. 2004,05:05 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

อยากได้ คำขวัญวันเด็ก และ ความเป็นมาของวันเด็กจังครับ จะ เอาไปลง เวป อิสรชน ใคร จะกรุณา ค้นให้บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
love.gif  couch.gif  love.gif

--------------
[MOVE] ไม่ล้มเหลว หากเราไม่ล้มเลิก [/MOVE]

[MOVE] รักมั่นรักเดียว กันยารัตน์ ไกรอักษร น้องหนู เท่านั้น[/MOVE]

ลองมาหาคำตอบ นะครับว่า เวลาเพื่อสังคม นั้น มีอะไร เมื่อไหร่ได้บ้าง แล้ว มาเป็นแขกประจำ ของเรานะครับ

http://www.issarachon.com
Offline
Top of Page Profile Contact Info WEB 
 Post Number: 5
อิสรชน ฅนเดินทาง Search for posts by this member.
เริ่มเก่าแล้ว
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 543
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Oct. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 09 Jan. 2004,00:41 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ขอทราบที่มาของวันเด็กครับ ใครจะช่วยผมได้บ้าง

--------------
[MOVE] ไม่ล้มเหลว หากเราไม่ล้มเลิก [/MOVE]

[MOVE] รักมั่นรักเดียว กันยารัตน์ ไกรอักษร น้องหนู เท่านั้น[/MOVE]

ลองมาหาคำตอบ นะครับว่า เวลาเพื่อสังคม นั้น มีอะไร เมื่อไหร่ได้บ้าง แล้ว มาเป็นแขกประจำ ของเรานะครับ

http://www.issarachon.com
Offline
Top of Page Profile Contact Info WEB 
 Post Number: 6
nid Search for posts by this member.
หมอดูแม่นๆ
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 358
เข้าร่วมเมื่อ: 27 May 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 09 Jan. 2004,02:29 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี
พ.ศ.2498 โดยนายวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธุ์ เพื่อสวัสดิภาพ เด็กระหว่างประเทศ ได้เสนอต่อคณะกรมประชาสังคมสงเคราะห์ว่า ควรมีการจัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ดังนั้น วันเด็กแห่งชาติจึงได้มีขึ้นเป็นครั้งแรก โดยยึดถือเอาวันจันทร์ แรกของเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2498 และได้มีการจัดงานติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 ต่อมา คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะกำหนดวันเด็กให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วง เวลาที่สะดวกแก่การจัดงาน เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่พ้นฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ ผู้ปกครองจะได้มีโอกาสพาเด็กไปศึกษาหาความรู้ได้ ซึ่งคณะ รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ดังนั้น การจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ.2507 จึงได้งดไป เพราะไม่สามารถจัดงานให้ ทันตามกำหนดและได้เริ่มจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในปี พ.ศ.2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เริ่มให้มีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก มีใจความว่า "ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
1. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้การคุ้มครอง เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นกรณีพิเศษ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน
5. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อครอบครัว ต่อสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชนเป็นพิเศษ
6. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง และได้รับความรู้ความบันเทิง ตามสมควร
7. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก การจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศร่วมกันจัดงานเพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ เด็ก เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดวาดภาพ การร้องเพลง ตอบปัญหา เล่นเกม รวมทั้งจัดของขวัญแจกเด็กที่ไปร่วมงาน นอกจากนั้น ก็ ยังได้มีการเปิดสถานที่ที่สำคัญๆให้เด็กได้เข้าชมอีกด้วย เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา และวัดที่สำคัญ เป็นต้นที่มา :
http://www.school.net.th/library....16.html

--------------
[move]สิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นจริงเสมอไป[/move]
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 09 Jan. 2004,02:42 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

กระทู้เกี่ยวกับวันเด็กมีอยู่แล้วครับ  icon_rotfl.gif

--------------
ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
อิสรชน ฅนเดินทาง Search for posts by this member.
เริ่มเก่าแล้ว
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 543
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Oct. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 09 Jan. 2004,03:57 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ขอบคุณมาก ๆ ครับ โทษทีครับ ไม่ได้มานาน เบลอ ครับ

--------------
[MOVE] ไม่ล้มเหลว หากเราไม่ล้มเลิก [/MOVE]

[MOVE] รักมั่นรักเดียว กันยารัตน์ ไกรอักษร น้องหนู เท่านั้น[/MOVE]

ลองมาหาคำตอบ นะครับว่า เวลาเพื่อสังคม นั้น มีอะไร เมื่อไหร่ได้บ้าง แล้ว มาเป็นแขกประจำ ของเรานะครับ

http://www.issarachon.com
Offline
Top of Page Profile Contact Info WEB 
 Post Number: 9
noktalay Search for posts by this member.
เริ่มเก่าแล้ว
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 610
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 10 Jan. 2004,06:17 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๔๗


"รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่"

Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jan. 2005,01:17 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

คำขวัญวันเด็ก ปี 2548 (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23)

เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

Offline
Top of Page Profile Contact Info 
15 คำตอบนับตั้งแต่ 07 Jan. 2003,18:59 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 212>>
reply to topic new topic new pollบ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
E-mail : admin@thummada.com