เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 5 of 5<<12345

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ???????????????????????, ????? ????????????< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 41
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 26 Aug. 2007,19:30  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE
????????
??????/????? : ??????? ???????
??????? : ????? ???????????
(??????????????????????????? ???????? ?.?.2501)?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


?????? ?????? ???????? ?????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
????????????? ????????

?????? ?????? ?????? ?????? ??????

?????? ???????? ??????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
????????????? ???????????

?????? ?????? ?????? ?????? ??????

????????????????????????????
????????????????????????
??????????? ?????????????
??????????????? ???????????????
??????????????? ????????????

?????? ?????? ?????? ?????? ???????????? ??????

?????? ???????????????????????
??????????? ??????????????
??????????? ?????????????
????????????? ???????????

?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????


---- ---- ---- ---- ---- ----
--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 42
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 27 Aug. 2007,19:41 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE
????????????
??????/????? : ??????? ???????
??????? : ??????? ?????
(??????????????????????? ??????.?.2502)

src=mms://streaming5.trueworld.net/StreamingODAudio/319/20050901023611877319_ND.wma
rate=1
balance=0
currentPosition=0
playCount=10
autoStart=0
loop=0
currentMarker=0
invokeURLs=-1
volume=100
mute=0
uiMode=full
stretchToFit=0
windowlessVideo=0
enabled=-1
enableContextMenu=0
fullScreen=0
SAMIStyle
SAMILang
SAMIFilename
captioningID
enableErrorDialogs=0
_cx=7938
_cy=6482
width=220
height=64>????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
(?????????????????..???????????????????)


????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
(????????????????)


????????????????????????
(?????????????????)
???????????????????????
(????????????..??????)
?????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
(????????????????????????????????????)


????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
?????????????????
(???????????????????)
?????????????????
(???????????????????)
?????????????????
(???????????????????)

???..???..??????...


---- ---- ---- ---- ---- ----
--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 43
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 28 Aug. 2007,21:28 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

??????????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????????? ???????-?????-????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????? cry2.gif

???????
??????/????? : ????? ???????????
??????? : ????? ??????????
(??????????????????????? ??????.?.2499)


?????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????

?????????????????????????????? ??????
??????????????????????????
????????????? ?????????????
????????????????????????????

* ?????????????? ???????????
??????????? ?????????
?????? ???????????????????
???????? ??????? ?????????????

** ????????????????????????????
????????????????????????
?????????????? ???????????????
????????????????????????????????

(*, **)
--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 44
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 29 Aug. 2007,10:42 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

??????????..?????????????????????..

???????????????????? ?????"??????????"?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????
??????/????? : ????? ?????
??????? : ????? ???????????

src=http://www.rimpingfunds.com/writing/song/8/05.wma
rate=1
balance=0
currentPosition=0
playCount=10
autoStart=0
loop=0
currentMarker=0
invokeURLs=-1
volume=100
mute=0
uiMode=full
stretchToFit=0
windowlessVideo=0
enabled=-1
enableContextMenu=0
fullScreen=0
SAMIStyle
SAMILang
SAMIFilename
captioningID
enableErrorDialogs=0
_cx=7938
_cy=6482
width=220
height=64>


??????-???? (???????????????)
????????????????????????
?????? (???????????)
???????????????????? ???????????????????
??????????????????? (???????????????)
?????????? (???????????????)
???????????????????????????????? (??????????????)
??????????????????? ?????????????????????
?????????????????? (????????????)

* ????? (?????????????)
???????????????????????? (?????????????)
?????????????? ??????????????
???????????????? ?????????????????????
?????????? (???????????????)
??????????????????????? ??????? (????????????)
?????????????????????? ????????????????????
??????????????????? (?????????)*

(?????)
?????????? (???????????????)
?????????????????????????????? (????????????)
?????????????????????? ????????????????????
??????????????????? (?????????)

(*)
--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
43 คำตอบนับตั้งแต่ 25 Sep. 2003,06:51 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 5 of 5<<12345
reply to topic new topic new poll???????????? - ???????? ?????????????????????
E-mail : admin@thummada.com