เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 1312345>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ????????......?????? (??? ?), ?????????-Live ????????????< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Jun. 2007,17:11  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????? ?????????????????? ?
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????? ? ?????????????????

???????????????????????? ?????????????????????????? ??????
Stairway To Heaven, ? Studio Album ????????????? ??? Led Zeppelin IV - Symbols ??????? 1971???????????? 00:07:55 ???????????????????????????????? "????????......??????"

???..Version ??????????????????????????? ??? Madison Square Garden ??????????? 00:11:10

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Stairway To Heaven
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:11:10
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?at : Madison Square Garden
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1973 -

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Led Zeppelin in 1968
? ? ? ? ? ? ? ? clockwise from left: John Paul Jones,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?John Bonham (Top),
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Robert Plant,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Jimmy Page (Centre)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Origin : London, England
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Genre(s) : Hard rock, Heavy metal, Blues-rock, Folk-rock
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Years active : 1968?1980
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Partial reunions: 1985, 1988, 1995)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Website : led-zeppelin.com
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

??????????????????????????????? ????????????? play ???? stop
???????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? flo_1.gif ? ????????????? =>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
pakae Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????
จำนวนโพสต์: 1105
เข้าร่วมเมื่อ: 14 Jun. 2005

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Jun. 2007,21:53 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????    ????????????????    ?????????????????????????????????? EM133.gif
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 17 Jun. 2007,17:21 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????????? ?????????????????? ?tinyrose.gif

????????????????????? Live ??? Led Zeppelin
????????????? ? ?? ????? ????????????????????? SOLO ????????? Jimmy Page


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Stairway To Heaven
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Led Zeppelin -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.led-zeppelin.com
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:10:26
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1975 -? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Robert Plant


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Jimmy Page


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?John Paul Jones


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? John Bonham


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 18 Jun. 2007,09:54 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????????????? ? ?
??????????? Led Zeppelin ????????? The Battle of Evermore, studio Album ??????????????????????? Stairway To Heaven ???? ??? Led Zeppelin IV - Symbols
??????????????????????? ??????????????? Lord of the Rings
??????????????? ??????????????? midi ???????????????
?????????? => The Battle of Evermore - midi


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?The Battle of Evermore
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Led Zeppelin -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.led-zeppelin.com
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:05:38
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1971 -

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? snaping.gif ? ?
???????? =>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 5
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Jun. 2007,06:09 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????????????? ?? ??????? Robert Plant ??? Jimmy Page ????????????????????????? ?????????? The Battle of Evermore ???? Acoustic ????????????????????????????????????????????


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?The Battle of Evermore
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Robert Plant and Jimmy Page -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:05:38
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1994 -


??????????????????????? ?????? Robert Plant ??????? 94 ????????????????? ???? ?biggrin.gif


??????????????????????? Jimmy Page ??????????????????????????? 3 ???????? ?laugh1.gif


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????? ??? hehe.gif


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ???? ?? ?????


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? ?????????????

???????????????? ???????????????????????????


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????? =>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Jun. 2007,06:32 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???? The Battle of Evermore ?? Heart ????????????????????? ?????????? ? ???????????? ??????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?The Battle of Evermore
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Heart -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:06:58
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????=>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 21 Jun. 2007,06:30 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

??????????????? ? ??????? No Quarter ??? Led Zeppelin ??????? ?studio Album ???????????????????? House of The Holy ??????????? 0:07:04 ???????????????????????? midi ??????? ?????????????????????? ????????? => No Quater - midi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? No Quarter
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Led Zeppelin -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.led-zeppelin.com
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:10:06
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????=>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 22 Jun. 2007,06:04 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?? 1994 Jimmy Page ??? Robert Plant ?????????? Live
?????????? No Quarter ???????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? No Quarter
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Jimmy Page & Robert Plant ?-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:03:37
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????=>


--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
KiLiN Search for posts by this member.
????????
Avatarกลุ่ม: ???????????????
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 23 Jun. 2007,00:21 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????????????? ? ?
??????????? Led Zeppelin ???? ???????? Going To California ?????????????? Acoustic ????? HardRock ?????? Acoutic ??? ??????????????? studio Album ??????????????? Led Zeppelin IV - Symbols
???????????????????????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Going To California
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Led Zeppelin -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.led-zeppelin.com
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Runtime: 00:04:48
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1975-


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Robert Plant


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jimmy Page


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?John Paul Jones? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? midi song =>

--------------
???...??????????????? ? ????...?????????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 23 Jun. 2007,23:54 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

?????????????????? ???????????????????? ?EM139.gif ???????????????????????????????????????? ? ?EM142.gif

          ????????????????????????  If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco You're gonna meet some gentle people there ...???????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
127 คำตอบนับตั้งแต่ 16 Jun. 2007,17:11 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 1312345>>
reply to topic new topic new poll???????????? - ???????? ?????????????????????
E-mail : admin@thummada.com