เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 3123>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ๏๏๏ นักเรียนโคลง ๏๏๏< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
almitra Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 60
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Sep. 2003,05:44  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE… ๏๏๏ คารวะครูโคลง ๏๏๏…

๏ จอมปราชญ์ประพันธ์ถ้อย.....ฤ ชะรอยเกษมใจ
เริงร่ายกวีใด.......................อุระใคร่ขยายความ
๏ หมายซึ่งสนองตน..............อนุชนนิพนธ์ตาม
หากยากสิเพียรทาม..............และสิพร่ำประพันธ์สาส์น
๏ ลำบากและตรากตรำ...........ธุระนำประจักษ์นาน
สอนวิทยาการ.....................สรพันวิชามี
๏ ปราศผลเจริญเอื้อ...............มิจะเบื่อละหน้าที่
เมตตาและปรานี...................บ มิพลั้งระทมเผย ๚


๏ จอมปราชญ์จารบทถ้อย.......ทบกวี
บังเกิดความสุนทรีย์...............กอปรเกื้อ
ปีติล่วงกรณีย์......................ใดยาก
มวลพิชญ์อาจเพียรเยื้อ*.........เสกสร้างดังใจ ๚

๏ ภาระอันหนักอึ้ง.................หลากปการ
หากมุ่งหมั่นเจือจาน...............ศิษย์รั้น
ลางคราวอาจยากนาน............เนื่องเสื่อม เจริญนา
เพียงจิตเมตตานั้น................ไป่พลั้งคำใด ๚ะ๛

 
..ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ ..

--------------
จะขอเป็นจันทร์งามยามราตรี สถิตที่กลางนภาเวหาหน ระยิบระยับวับวามตามใจตน ลิขิตกานท์จารสกลนิพนธ์ความ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
almitra Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 60
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Sep. 2003,05:48 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

....๑...

๏ โทสี่เอกเจ็ดนั้น.................พึงจำ
สัมผัสรับส่งคำ.....................คู่คล้อง
อรรถรสบทความนำ...............เขียนสื่อ
วางเอกแม่นโทต้อง...............อย่าได้ลืมหลง ๚

....๒...


๏ บาทหนึ่งวางเอกใกล้-..........โทเสมอ
ตำแหน่งคำอย่าเผลอ..............สี่ห้า
เอกโทอาจนำเสนอ................สลับที่  กันแฮ
เสียงจบจักเหมาะถ้า...............ต่อด้วยสามัญ ๚

....๓...

๏ บาทสองวางเอกให้.............ตามผัง
คำที่สองเป็นดัง....................ว่าไว้
จบวรรคแรกเสียงยัง................พ้องบาท-  หนึ่งเฮย
วรรคที่สองเอกให้..................อยู่หน้าเสียงโท ๚

....๔...

๏ บาทสามเอกนั้นอยู่.............คำสาม
เสียงวรรคแรกตรองตาม...........ถี่ถ้วน
คล้องจองบาทสองยาม...........จบวรรค-  แรกนา
อีกวรรคหนึ่งเอกล้วน..............อยู่เบื้องอวสาน ๚

....๕...

๏ บาทสี่มีเอกตั้ง..................ตรงคำ-  สองเฮย
ท้ายวรรคหนึ่งพึงกำ-.............หนดได้
เสียงโทคู่ควรนำ...................ปรากฏ
อีกวรรคหนึ่งควรใช้................เอกตั้งก่อนโท ๚

....๖...

๏ วรรคสองบาทสี่นั้น..............เคยสดับ  มาแฮ
เอกก่อนโทเสียงรับ................ส่งให้
สองคำอีกพึงจับ-..................จบบาท
สุดวรรคสองอย่าได้................ผิดเพี้ยนแผกวรรณ-  ยุกต์เอย ๚

....๗...

๏ สร้อยโคลงจงอย่าใช้............เจตนัง
อาจอยู่บาทหนึ่งยัง.................ต่อท้าย
บาทสามสุดวรรคสัง-...............เกตใส่-  สร้อยเฮย
บาทที่สี่โยกย้าย....................ต่อท้ายอีกสอง  บารนี ๚

....๘...

....โบราณสอนเรื่องสร้อย-........โคลงมา
ตำแหน่งบาทพิจารณา.............ใส่บ้าง
หากใครไม่นำพา....................หาผิด-  ใดเอย
ปราศจากสร้อยอวดอ้าง............ใช่สิ้นความสลวย ฯ

....๙...

....คำตายสามารถใช้...............แทนเอก
แม่กก กด กบ  เฉก.................เช่นนั้น
วางตามกฎเกณฑ์เสก-.............ฉันทลักษณ์  เหมาะแล
ผิดเอกผิดโทปรั้น*..................เปรียบไร้โคลงงาม ฯ

....๑๐...

๏ จังหวะ...บาทแรกนั้น............สองนำ-  สามแล
บาทที่สอง...อย่าถลำ..............พลาดพลั้ง
บาทสาม...ดั่งคงฉมำ*.............สองอีก  สามเฮย
บาทที่สี่...ยับยั้ง.....................อ่านได้สามสอง ๚

....๑๑...

๏ ลัก...ลอบเลียนจากผู้...........คงเรียน
จำ...จดกำหนดเพียร...............สื่อบ้าง
คำ...สอนสั่งดุจเทียน..............ขจัดมืด-  มนฮา
ปราชญ์...เมตตาเสกสร้าง..........ศิษย์ให้หายเขลา ๚

....๑๒...

๏ บัง...เกิดความแช่มชื้น..........ยินดี
อาจ...สื่อความสุนทรีย์............ผ่องแผ้ว
เขียน...คัดอัศจรรย์มี..............ปรากฏ
โคลง...สื่อความส่อแล้ว...........หากเพี้ยนโปรดอภัย ๚ะ๛
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Sep. 2003,06:22 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

โห...ยินดีต้อนรับครับ คุณอัลมิตา toy19.gif
อย่างเยี่ยมเลยครับ  winkthumb.gif clap.gif
  again.gif  again.gif  again.gif

--------------
ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
almitra Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 60
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Sep. 2003,09:50 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

สวัสดีค่ะ คุณเจ้าบ้าน ..ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ อัลมิตรากำลังฝึกหัดเขียนโคลงค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ...

… ๏๏๏ นักเรียนโคลง ๏๏๏…


๏ นักเลียนเขียนมั่วบ้าง.............บางกาล
ใช่แผกแปลกบุราณ.................จักโจ้*
วิสัยทัศน์อาจสื่อสาร.................เสมือนหนึ่ง  ปูเฮย
แม่ลูกเดินเร่โล้.......................โยกย้ายรายเรียง ๚

๏ นักลอกอาจเพ่งรู้..................ลักจำ
นักปราชญ์อาจอมพะนำ.............เนิ่นไว้
หวงแหนซึ่งรสคำ-...................ความลึก--  ลับแล
ขอลอกเลียนแบบใกล้...............ท่านผู้ครูโคลง ๚

๏ นักเลงโคลงไต่เต้า................ไป่รา-  มือเฮย
หลุมหล่มปลักอาจพา................อกลื้น*
พลัดตกอาจโศกา....................ใจบอบ-  ช้ำเฮย
เปรียบร่ำเรียนโคลงอื้น*.............มุ่งให้ครูสอน ๚

๏ นักเรียนกอบเก็จแก้ว.............คำกรอง
อันศิษย์หมายนบผอง-..............ปราชญ์ผู้
เจียมตนยิ่งยังตรอง..................ตามท่าน-  สอนนา
หวังเมื่อคราวรอบรู้...................จักได้ฉกาจตาม ๚

๏ นักเขียนเพียรร่ายร้อย............โคลงเผย
ดุจรากจักงอกเงย....................จากเหง้า
เปรียบหนึ่งหยดหมึกเคย...........จารบท-  โคลงนา
อาจเปลี่ยนจากมูลเค้า...............แปลกถ้อยแปลงสาร ๚

๏ นักโคลงจงข่มบึ้ง.................บางวัน
เพ่งคันฉ่องมองพลัน................ทั่วหน้า
น้อมรับผิดคราวบรร-.................พชนปราชญ์-  ติงเฮย
มิอวดตนกาจกล้า...................โอ่ด้วยถือดี ๚ะ๛
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 5
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Sep. 2003,21:12 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ถึงคุณ almitra ค่ะ

     เขียนโคลงจนเก่งกล้า     นับถือ
   คนแต่งมีฝีมือ            เลิศล้ำ
   อดทนหมั่นฝึกปรือ         จนเก่ง แล้วนา
   ใครจักกล้ากรายกล้ำ        ร่ำร้องอาจารย์

     ข้าน้อยมิอาจกล้า        สั่งสอน
   ยังอ่อนด้านโคลงกลอน      ต่อถ้อย
   เขียนกันเล่นเป็นตอน        สนุก ใจนา
   แต่จักให้เรียงร้อย          เรื่องนั้นหวั่นใจ

     เขียนได้แค่นี้แหละค่ะ  blush.gif
     รออ่านของคุณ  almitra อีกค่ะ เขียนเก่งจัง  again.gif
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
นกกะปูด Search for posts by this member.
เด็กรับใช้ธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 1820
เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Sep. 2003,00:13 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

๑ นกกะปูดเจื่อยแจ้ว........... จำเรียง
ริอ่านหัดออกเสียง..............  จึ่งเศร้า
ปูดปูด!" พูดสำเนียง............ เพียงแค่ นี้นา
ฝีปากมิอาจก้าว.................   กล้าเทียบ แต่งโคลง

ohman.gif ohman.gif ohman.gif ohman.gif
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
almitra Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 60
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Sep. 2003,09:50 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

...แด่เธอผู้เดียวดาย...

๏ สองบ่าคราพรั่งพร้อม.............สัมภา-  ระเฮย
ถมทับกับชีวา.........................แบกไว้
ท่ามกลางแห่งโลกา.................คราอ่อน-  แรงนอ
อีกโดดเดี่ยวยากไร้-.................ปราศผู้เคียงคลอ ๚

๏ เธอคงหวังหนึ่งผู้..................ปลอบโยน-  แม่เอย
เพียงเพื่อผ่อนพิโลล*...............ทุกข์ร้อน
ขมขื่นดื่นพึงโอน.....................สู่มิตร-  สหายนา
เพียงโอษฐ์เปล่งเสียงซ้อน-........เรียกร้องสรรพนาม ๚

๏ กาลเมื่อจิตเหว่ว้า..................กังวล
กาลปัจจุบันดล-......................จิตช้ำ
คลายหมองหม่นจินต์จล.............สงบนิ่ง  นาแม่
ปราศสิ่งสิงจิตย้ำ......................รุ่มร้อนนอนหนาว ๚

๏ คราเมื่อปรารถน์หนึ่งผู้.............ชิดเชย
เหน็ดเหนื่อยแหนงหน่ายเผย........ผ่อนร้าย
คืนค่ำพร่ำเพรียกเคย.................จิตแนบ  อนงค์นา
ยามเมื่อนุฏนาชคล้าย................นิ่มน้องนางวัง ๚

๏ เราคือบุรุษนั้น......................นวลอนงค์  แม่เอย
คราเมื่อจิตจำนงค์.....................เนื่องใกล้
ขับขานซึ่งนามตรง-...................เพรียกพี่  นาแม่
ยามย่ำอาจกล่อมให้..................โศกร้างสลดเลือน ๚

๏ .ผันวารกาลผ่านพ้น................สบสมัย
พฤกษ์พืชสลัดใบ.....................ร่วงพื้น
สรรพสิ่งดุจตกไป.....................สู่บ่า
เปรียบทุกข์ทบถมสะอื้น.............ดื่นซ้ำสุมทรวง ๚

๏ คราวเมื่อเจือจิตล้า-.................อ่อนแรง
คนหนึ่งอาจจำแลง-...................ฉุดยื้อ
โอบกอดพลอดพจน์แสดง...........กานท์กล่อม
มูลเหตุฉะนี้หื้อ*.......................ดุจให้คลายตรม ๚

๏ เพียงเหตุอาเภทร้าย...............เบียดเบียน-  แม่เอย
นามชื่อวงษ์สกุลเพียร................เพรียกพ้อง
หากหมองหม่นดำเนียร*..............นิจจ์เนื่อง  นวลแม่
อาจเอ่ยเผยนามก้อง..................กู่ฟ้าสนั่นภูมิ ๚

๏ ในยามความเหว่ว้า.................สิงทรวง
หาใช่อาชญาลวง......................ลอบย้ำ
ละขมลดตรมปวง-.....................ห่วงมัด-  จิตนา
เราต่างยังมากพร้ำ*...................พรั่งพร้อมกาลเสมอ ๚

๏ ปราศสรรพสิ่งพลั้ง-.................พลาดมหันต์  นาแม่
หากพี่จักรับขวัญ......................ปลอบเจ้า
เพียงกาลปรารถน์สมานฉันท์.........เสมือนชิด  ชมเฮย
ยามโศกวิตกเร้า.......................เรียกย้ำนามเผือ ๚ะ๛


ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ คุณแอ๊ด คุณนกกระปูด .. อัลมิตราอ่านที่คุณสนทนากับเพื่อนๆ รู้สึกดีจัง และวันนี้ก็เป็นวันที่ได้รับเกียรติ์จากคุณทั้งสองคน .. ขอมอบโคลงชุดนี้ให้ค่ะ ซึ่งแปลงมาจากเพลง ..You're Only Lonely.....( J.D. Souther )..... ค่ะ


มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Sep. 2003,17:51 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

เอาเพลงมาให้ฟังค่ะ คลิกข้างล่างฟังดูนะคะ 

You're Only Lonely"
By: J. D. Souther

When the world is ready to fall on your little shoulder
And when you're feeling lonely and small
You need somebody there to hold you.
You can call out my name, when you're lonely
Now, don't don't ever be ashamed, you're only lonely

When you need somebody around on nights that try you
Remember I was there when you're a queen
And I'll be the last one there beside you
So you can call out my name, when you're only lonely
Now, don't you ever be ashamed, you're only lonely

When the world is ready to fall on your little shoulders
And when you're feeling lonely and small
You need somebody there to hold you
So don't you ever be ashamed, you're only lonely
Ah, you can call out my name, you're only lonely

When you're only lonely
Ah, it's no crime, darling we've got lots of time
Ah, there's nothing wrong with you
Darling, I get lonely too
So if you need me, all your gotta do is call me
You're only lonely...


You're Only Lonely
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
almitra Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 60
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Sep. 2003

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 15 Sep. 2003,00:22 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

อัลมิตราคงมีปัญหาเกี่ยวกับ font คือว่า เปิดตาม link ที่ให้ไว้แล้ว ตรงเนื้อร้องภาษาอังกฤษอ่านได้ค่ะ แต่ตรงอื่นๆ อ่านไม่เป็นคำเลยค่ะ ทีนี้เลยไม่ทราบว่าจะเปิดเพลงฟังตรงไหนด้วยค่ะ คุณแอ๊ด
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 15 Sep. 2003,00:58 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

แฮ่ะๆๆๆ ไม่ใช่คุณอัลมิตาคนเดียว ผมด้วย อิอิ
มีภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งฝั่งซ้าย ส่วนใหญ่เป็นภาษายึกยือ
ส่วนเพลงมันเปิดให้ฟังอัติโนมัตครับ
อย่างไรก็แล้วแต่ ผมเลยไปเอามาจ่อให้ฟังถึงที่
กด play ได้เลยครับ flower.gif


--------------
ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
25 คำตอบนับตั้งแต่ 13 Sep. 2003,05:44 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 3123>>
reply to topic new topic new pollบ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
E-mail : admin@thummada.com