เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 212>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: <<O>>เทศกาลลอยกระทง<<O>>, <>สืบสานวัฒนธรรมไทย<>< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 18 Nov. 2002,16:43  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

เทศกาลลอยกระทง
                          
     
   

      เทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือราวเดือนพฤศจิกายน เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  โดยปรากฏหลักฐาน จากหนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวถึงนางนพมาศซึ่งมียศเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกพระร่วงเจ้า (พระเจ้าอรุณกุมาร) เกี่ยวกับเทศกาลนี้ว่าในฤดูเดือน 12 เป็นเวลาเสด็จลงประพาสลำน้ำตามพระราชพิธีในเวลากลางคืน พระอัครมเหสีและสนมฝ่ายในตามเสด็จในเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ ซึ่งเหล่าราษฎรต่างเล่นในแม่น้ำตามกำหนดปี เมื่อนางนพมาศได้เข้ามารับราชการจึงได้คิดอ่านทำกระทงถวายพระเจ้าแผ่นดินเป็นรูปดอกบัวและดอกไม้ต่างๆ ให้ทรงลอยตามสายน้ำและคิดคำขับร้องขึ้นถวายให้ พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงดำริจัดเรือพระที่นั่งเทียบขนานกันให้กว้างใหญ่สำหรับสนมฝ่ายในจะได้ตามเสด็จประพาสได้มากกว่าแต่ก่อน

    พิธีลอยกระทง สันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดีย ตามลักธิพราหมณ์เชื่อว่า ลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคงอันศักค์สิทธิ์ของอินเดีย และลอยเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร

    

    คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

1. การลอยกระทงเพื่อ บูชารอยพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในสาครพิภพ
2. การลอยกระทงเพื่อ บูชาจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
3. การลอยกระทงเพื่อ ต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
4. และการลอยกระทงเพื่อ บูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
5. การลอยกระทงเพื่อ บูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือ บูชาพระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
6. การลอยกระทงเพื่อ บูชาพระอุปคุตตเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลหรือสะดือทะเล
7. เทศกาลไหลเรือไฟ
8. การลอยกระทงเพื่อ ขอขมาแก่พระแม่คงคา


   

1.การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรียกว่า "การลอยพระประทีป" หรือ "ลอยโคม" เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคมการลอยกระทงหรือลอยโคม ในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพททา

    รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่ไปปรากฏอยู่รัมฝั่นแม่น้ำนัมมทานที มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ คือ ครั้งหนึ่งพญานาคทูลอารธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับพญานาคทูลขออนุสาวรีย์ไว้กราบไหว้บูชา พระพุทธองค์จึงทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทราย ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที เพื่อให้บรรดานาคทั้งหลายได้สักการะบูชา

2. เมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ พร้อมนายฉันนะมหาดเล็กผู้ตามเสด็จครั้นรุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานที เจ้าชายทรงขับม้ากัณฐกะกระโจนข้ามแม่ได้ไปโดยสวัสดี  เมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จลงมาประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาดตรัสให้นายฉันนะนำเครื่องประดับ และม้ากัณฐกะกลับพระนคร ทรงตั้งพระทัยปรารภจะบรรพชา โดยเปล่งวาจา "สาธุ โข ปพฺพชฺชา"แล้วจึงทรงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้าย  พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตัดพระเมาลี แล้วโยนขี้นไปบนอากาศ พระอินทร์ได้นำผอบทองมารองรับพระเมาลีเอาไว้ และนำไปบรรจุยังพระจุฬามณี เจดีย์สถานในเทวโลก  พระจุฬามณีตามปกติมีเทวดาเหาะมาบูชาเป็นประจำแม้พระศรีอริยเมตไตรยเทวโพธิสัตว์ซึ่งในอนาคตจะมาจุติบนโลกและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ยังเสด็จมาไหว้ การลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุฬามณี จึงถือเป็นการไหว้บูชาพระศรีอาริยเมตไตรยด้วย

3. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่สาธุชน โดยทั่วไปได้ระยะหนึ่ง จึงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดา ครั้นจำพรรรษาจนครบ 3 เดือน พระองค์จึงเสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์ เมื่อท้าวสักเทวราชทราบพุทธประสงค์ จึงเนรมิต บันไดทิพย์ขึ้น อันมี บันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้ว ทอดลงสู่ประตูเมืองสังกัสสนคร บันไดแก้วนั้นเป็นที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ ลง บันไดทองเป็นที่สำหรับเทพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จ บันไดเงินสำหรับพรหมทั้งหลายส่งเสด็จ  ในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้ เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันทำการสักการะบูชาด้วยทิพย์บุปผามาลัย การลอยกระทง  ตามคตินี้จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาวดึงส์พิภพ (เป็นตำนานเดียวกับประเพณีตักบาตรเทโวรับเสด็จพระพุทธเจ้าลงจากดาวดึงส์)


   


4. นิทานต้นเหตุเกี่ยวกับวันลอยกระทงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นนิทานชาวบ้าน กล่าวถึง เมื่อครั้งดึกดำพรรพ์ มีกาเผือกสองตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานต์ใกล้ฝั่งแม่น้ำ วันหนึ่งกาตัวผู้ออกไปหากินแล้วหลงทางกลับรังไม่ได้ปล่อยให้นางกาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ 5 ฟอง รอด้วยความกระวนกระวายใจ จนมีพายุใหญ่พัดรังกระจัดกระจาย ฟองไข่ตกลงน้ำ แม่กาถูกลมพัดไปทางอื่น  เมื่อแม่กาย้อนกลับมาที่รังไม่พบฟองไข่ จึงร้องไห้จนขาดใจตาย ไปเกิดเป็นท้ายพกาพรหมอยู่ในพรหมโลก ฟองไข่ทั้ง 5 นั้นลอยน้ำไปในสถานที่ต่าง ๆ บรรดาแม่ไก่ แม่นาค แม่เต่า แม่โค และแม่ราชสีห์ มาพบเข้า จีงนำไปรักษาไว้ตัวละ 1 ฟอง ครั้นถึงกำหนดฟักกลับกลายเป็นมนุษย์ ทั้งหมดไม่มีฟองไหนเกิดมาเป็นลูกกาตามชาติกำเนิดเลย  กุมารทั้ง 5 ต่างเห็นโทษภัยในการเป็นฆราวาสและเห็นอานิสงส์ในการบรรพชา จึงลามารดาเลี้ยงไปบวชเป็นฤาษี ต่อมาฤาษีทั้ง 5 ได้มีโอกาสพบปะกันและถามถึงนามวงศ์และมารดาของกันและกัน จึงทราบว่าเป็นพี่น้องกัน ฤาษีทั้ง 5 มีนามดังนี้
คนแรก ชื่อ กกุสันโธ (วงศ์ไก่)
คนที่สอง ชื่อ โกนาคมโน (วงศ์นาค)
คนที่สาม ชื่อ กัสสโป (วงศ์เต่า)
คนที่สี่ ชื่อ โคตโม (วงศ์โค)
คนที่ห้า ชื่อ เมตเตยโย (สงศ์ราชสีห์)
    ต่างตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าต่อไปจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ขอให้ร้อนไปถึงมารดา ด้วยแรงอธิษฐาน ท้าวพกาพรหมจึงเสด็จมาจาก เทวโลกจำแลงองค์เป็นกาเผือก แล้วเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟัง พร้อมบอกว่าถ้าคิดถึงมารดา เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 11 เดือน 12 ให้เอาด้ายดิบ ผูกไม้ตีนกา ปักธูปเทียนบูชาลอยกระทงในแม่น้ำ ทำอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงมารดา แล้วท้าวพกาพรหมก็ลากลับไป ตั้งแต่นั้นมาจึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม  และเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ นัมมทานที ส่วนฤาษี ทั้ง 5 ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คือ
ฤาษีองค์แรก ชื่อ กกุสันโธ ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระกกุสันโธ
ฤาษีองค์ที่สอง ชื่อ โกนาคมโน ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระโกนาคมน์
ฤาษีองค์ที่สาม ชื่อ กัสสโป ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระกัสสปะ
ฤาษีองค์ที่สี่ ชื่อ โคตโม ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระสมณโคดม
ฤาษีองค์ที่ห้า ชื่อ เมตเตยโย ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย

    พระพุทธเจ้า 3 พระองค์แรก ได้มาบังเกิดบนโลกแล้วในอดีตกาล พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ พระพุทธเจ้าที่จะมาบังเกิดบนโลกในอนาคตได้ แก่ พระศรีอาริยเมตไตรย

   

5. ยังมีพิธีการลอยกระทงตามคติพราหมณ์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือพระนารายณ์ที่บรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร นิยมทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็น 2 ระยะ จะทำในกำหนดก็ได้

6. การลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตต์นี้ เป็นพระเพณีของชาวเหนือและชาวพม่า พระอุปคุตต์เป็นพระอรหันต์เถระหลังสมัยพุทธกาล โดยมีตำนานความเป็นมาดังนี้  เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพุทธวิหารขั้นทั่วชมพูทวีป มหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ "อโศการาม" ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแคว้านมคธ หลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์สำเร็จแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปบรรจุในพระสถูปต่าง ๆ และบรรจุในพระมหา สถูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่มีความสูงประมาณครึ่งโยชน์ และประดับประดาดว้ยแก้วต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้ปาฏลีบุตร อีกทั้งต้องการให้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน  แต่ด้วยเกรงว่าพญามารจะมาทำลายพิธีฉลอง มีเพียงพระอุปคุตต์ที่ไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปราบพญามารได้ เมื่อพระอุปคุตต์ปราบพญามารจนสำนึกตัวหันมายืดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้ว พระอุปคุตต์จึงลงไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเล ตามเดิม

   พระอุปคุตต์นี้ไทยเรียกว่า พระบัวเข็ม ชาวไทยเหนือหรือชาวอีสานและชาวพม่านับถือพระอุปคุตต์มาก ชาวพม่าไม่ว่าจะมีงานอะไร ต้องนิมนต์พระอุปคุตต์มาเข้าพิธีด้วยเสมอ ไทยเราใช้บูชาในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคล ฯลฯ

7. การลอยกระทงในภาคอีสานเรียกว่า เทศกาลไหลเรือไฟจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในจังหวัดนครพนม โดยการนำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่าง ๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคหรือรูปอื่น ๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำโขงดูสวยงามตระการตา
   นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยกระทงในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ที่เขมร จีน อินเดีย โดยมีคติความเชื่อและประวัติความเป็นมาตรงกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง

8. การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัวนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธุปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาก่อนจะลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา

   ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งใการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และวัสดุที่นำมาใช้ทำกระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

   


http://www.rinac.msu.ac.th/newpage/jiklikjoklok/festival/loikratong/loikratong1.html
http://www.thaifolk.com/doc/gallery/utai/image/00100033.htm
http://www.thaitrip.com/lkt/ 
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
Yaya Search for posts by this member.
English Tutor
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 783
เข้าร่วมเมื่อ: 02 Jul. 2002

อัตรานิยม: 5
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Nov. 2002,03:41 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

แล้ว พี่ๆ เพื่อนๆ จะไปลอยกระทงกัน ที่ไหน กับใครบ้างหละนี่ หือ?..
จะได้แอบไปเป็น กขค. อะแฮ่มมม laugh1.gif  icon_rotfl.gif

--------------
ไม่มีข้อโต้แย้ง....ไม่มีข้อผูกมัด....อิสระ....ความพอใจ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Nov. 2002,04:21 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

น้องหยาช่วยเล่าเรื่องลอยกระทงทางภาคอิสานให้ฟังหน่อยค่ะ  ว่าเขามีการฉลองอะไรที่แตกต่างจากทางภาคกลางบ้าง  เช่นว่า มีเทศกาลไหลเรือไฟหรือเปล่า?  ถ้ามีเขาทำกันอย่างไร...
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
อิสรชน ฅนเดินทาง Search for posts by this member.
เริ่มเก่าแล้ว
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 543
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Oct. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Nov. 2002,05:49 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

หลักฐานล่าสุด เขาว่า
ไม่มีลอยกระทงในสมัยสุโขทัย นะครับ
ประวัติศาสตร์ไทย เขียนขึ้น โดย คนยุครัตนโกสินทร์นี่เอง ครับ

yuck.gif

--------------
[MOVE] ไม่ล้มเหลว หากเราไม่ล้มเลิก [/MOVE]

[MOVE] รักมั่นรักเดียว กันยารัตน์ ไกรอักษร น้องหนู เท่านั้น[/MOVE]

ลองมาหาคำตอบ นะครับว่า เวลาเพื่อสังคม นั้น มีอะไร เมื่อไหร่ได้บ้าง แล้ว มาเป็นแขกประจำ ของเรานะครับ

http://www.issarachon.com
Offline
Top of Page Profile Contact Info WEB 
 Post Number: 5
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Nov. 2002,17:04 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ขอขอบคุณ คุณอิสรชนค่ะ  รบกวนคุณช่วยเอาข้อมูลเรื่องนี้มาโพสต์ให้สมาชิกอ่านกันหน่อยนะคะ ดิฉันหาข้อมูลจาก นิตยสารศิลปวัฒนธรรมแล้ว แต่ก็ไม่มีข้อมูลโดยตรงเลยค่ะ อย่างฉบับล่าสุดก็มีแต่พูดถึง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ว่าไม่ได้เกิดในสมัยสุโขทัย เช่นกัน

      ยุครัตนโกสินทร์เป็นยุคที่บ้านเมืองสงบร่มเย็น ดังจะเห็นได้จากความรุ่งเรืองทางวรรณกรรม ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แล้ว ตั้งแต่เรื่องรามเกียรติ์ พระอภัยมณี อิเหนา ฯลฯ  ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า ที่จะมีการเขียนประวัติศาสตร์ย้อนหลังในช่วงนี้

      แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กับ ความเชื่อของผู้คนมักจะไม่สอดคล้องกัน ลองดูตัวอย่างเรื่อง บั้งไฟพญานาคที่ชาวบ้านเชื่อถือว่าเป็นจริงสืบต่อกันมา พอมีคนไปพิสูจน์ว่าไม่จริง ก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น 

      ประเพณีลอยกระทงนั้น ผู้คนไม่ได้สนใจว่าจะมีประเพณีนี้มาตั้งแต่เมื่อไร มีมาตั้งแต่ยุคสมัยใด พวกเขารู้แต่ว่า เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ก็จะเป็นวันที่พวกเขาจะมีงานฉลอง รื่นเริง มีการประดิษฐ์กระทงกันอย่างประณีตบรรจง  แล้วไปร่วมกันลอยกระทงกันอย่างสนุกสนาน  เป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมายาวนาน

      ครูเอ็กซ์เคยไปลอยกระทงมั้ยคะ วันนี้ลองไปลอยดูสิคะ จะได้เห็นภาพผู้คนที่มีความสุข สนุกสนานอย่างเต็มที่  จะได้รู้ว่าวันลอยกระทงมีความหมายต่อพวกเขามากมายเพียงใด
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 19 Nov. 2002,20:19 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

เอาเพลงลอยกระทงมาฝาก

   

                       
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
freebird Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 64
เข้าร่วมเมื่อ: 18 Oct. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Nov. 2002,01:00 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

flower.gif   คุณย๋ามาลอยที่ร่มทองหลางกับฟรีเบริ์ดซิค่ะ รับรองสนุกแน่   inlove.gif
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
Yaya Search for posts by this member.
English Tutor
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 783
เข้าร่วมเมื่อ: 02 Jul. 2002

อัตรานิยม: 5
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Nov. 2002,04:23 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

น้าแอ๊ดขา ... ประเพณีลอยกระทงทางภาคอีสานก็เหมือนกับ ที่อื่นๆ แหละ ค่ะ ... แต่ที่ตระการตาหน่อยก็เห็นจะเป็ฯไหลเรือไฟ ... ที่นครพนม ... แต่ย๋าไม่แน่ใจว่าเค๊า จัดไหลเรือไฟ ตอนออกพรรษา หรือลอยกระทง ... อย่างที่ น้าแอ๊ดบอก ลอยกระทงจะทำอยู่ 2 ช่วง คือ 15ค่ำเดือน 11 กับ 15 ค่ำ เดือน 12 ... ความเชื่อก็เหมือน กัน คือสักการะพระสัมมามัมพุทธเจ้า และขออภัยพระแม่คงคา ...
  แต่ย๋าชอบประเพณีนี้ นะคะ ... เพราะอะไร น่ะเหรอ ประเพณีลอยกระทง นักศึกษา ที่เรียนภาคนอกเวลา (ภาคค่ำ) จะขออนุญาตไปทำกระทงทุกปี ... ย๋าก็สบาย น่ะ สิ .. ฮิ ฮิ ฮิ ... ic-12.gif
   คุณฟรีเบิร์ดขา ... ลอยกระทงกับย๋าจาซาหนุกอาไร๊ ... ลอยกระทงเค๊า ต้อง ไปลอยกะหวานใจค่ะ .. love.gif  inlove.gif
ปล. นี่เพิ่งกลับจากลอยกระทงมาปีนี้อากาศดี .. ไม่หนาวไม่ร้อน ... คนไปเดินเล่น ..และลอยกระทงกัน หนาตาหน่อย .. พระจันทร์เต็มดวง ... สวยค่ะ ... blush.gif

--------------
ไม่มีข้อโต้แย้ง....ไม่มีข้อผูกมัด....อิสระ....ความพอใจ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
Yaya Search for posts by this member.
English Tutor
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 783
เข้าร่วมเมื่อ: 02 Jul. 2002

อัตรานิยม: 5
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Nov. 2002,05:49 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ลอยกระทง ออนไลน์ ได้ที่นี่ค่ะ ...

sleeping.gif

http://www.thaitv3.com/activity/kratong45.html

--------------
ไม่มีข้อโต้แย้ง....ไม่มีข้อผูกมัด....อิสระ....ความพอใจ
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
add Search for posts by this member.
ฅนเก็บกวาดใบไม้
Avatarกลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 07 Nov. 2003,20:12 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ก็เป็นวันลอยกระทงอีกแล้วนะคะ  ที่เมืองไทยก็สนุกสนานกันตามประเพณี  มีงานวัด  แข่งเรือยาว  ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง  ฯลฯ

         ที่ต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างคะ คุณไหมหนัน คุณต้นหอม คุณนกทะเล  คุณอิศรา  คุณพี่เอง  และท่านอื่นๆ  เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ  thumbsup.gif

         
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
18 คำตอบนับตั้งแต่ 18 Nov. 2002,16:43 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 212>>
reply to topic new topic new pollบ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
E-mail : admin@thummada.com