เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

กระทู้นี้มีหน้าเดียว

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: จิตมนุษย์, เหมือนแผลเก่า เหมือนฟ้าแลบ เหมือนเพชร< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
คนธรรมดา Search for posts by this member.
ค่อนข้างใหม่
Avatarกลุ่ม: สมาชิกประจำ
จำนวนโพสต์: 149
เข้าร่วมเมื่อ: 06 Jan. 2005

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 12 Oct. 2010,17:28   Ignore posts   QUOTE.บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่า ๑ บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบ ๑ บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร ๑ เป็นไฉน

บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่า
บุคคลบาง คนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากด้วยความแค้นใจ ถูกเขาว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดใจ
โกรธเคืองพยาบาทขึ้งเคียด ทำความโกรธ ความขัดเคือง และความโทมนัสให้ปรากฏ
เปรียบเหมือนแผลเก่า ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเขาย่อมให้สิ่งหมักหมมกระจัดกระจายมากมาย.....
บุคคลนี้ เรียกว่ามีจิตเหมือนแผลเก่า

บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบ
บุคคล บาง คนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา...
เหมือนบุรุษผู้มีดวงตา เห็นรูปในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนอันมืดมิด.....
บุคคลนี้เรียกว่ามีจิตเหมือน ฟ้าแลบ

บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร
บุคคลบาง คนในโลกนี้ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้
เปรียบเหมือนแก้ว มณี หรือหินชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เพชรจะทำลายไม่ได้ไม่มี....
บุคคลนี้เรียกว่ามีจิตเหมือนเพชร
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
0 คำตอบนับตั้งแต่ 12 Oct. 2010,17:28 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


กระทู้นี้มีหน้าเดียว
reply to topic new topic new pollบ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
E-mail : admin@thummada.com