เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 3123>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ, ขอเชิญฟังเพลงสวด -+ บทสวดมนต์ธิเบต +-< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 30 Jun. 2002,16:54  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

มหากรุณาธารณีสูตร เป็นบทสรรเสริญคุณพระมหาโพธิสัตว์เจ้า พระอวโลกิเตศวร หรือที่รู้จักกันดีในนาม "เจ้าแม่กวนอิม" คำร้องเป็นภาษาสันสกฤต ทำนองสำเนียงธิเบต เป็นบทที่แพร่หลายมาก มีชื่อทางภาษาจีนว่า "ไต่ปุยจิว"

     ไต่ปุยจิว มี 2 บท บทนี้เป็นบทยาว ประกอบด้วยคำทั้งหมด ๘๔ คำ  ทั้ง 2 บทมีหลายเวอร์ชั่นหลายทำนอง ในกระทู้นี้จะลง บท ๘๔ คำก่อนซึ่งเป็นบทหลักของพุทธศาสนามหานิกายเลยก็ว่าได้ จะค่อยทยอยลงไว้ ได้นำคำร้อง และความหมายมาลงไว้ด้วย เสียงดนตรีและทำนองฟังแล้ว จะให้ความรู้สึกสงบ สันติ ที่ล้ำลึก


The Great Compassion Mantra

มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)

- ๘๔ คำ -

-----------------------------------------------

         • นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย • ผู่ ที สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย • งัน• สัต พัน ลา ฮัว อี • ซู ตัน นอ ตัน เซ • นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ • นำ มอ นอ ลา กิน ซี • ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม • สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง • ออ ซี เย็น • สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นะ มอ พอ เค • มอ ฮัว เตอ เตา • ตัน จิต ทอ • งัน ออ พอ ลู ซี • ลู เกีย ตี • เกีย ลอ ตี • อี ซี ลี • หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ • สัต พอ สัต พอ • มอ ลา มอ ลา • มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน • กี ลู กี ลู กิด มง • ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี • หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี • ทอ ลา ทอ ลา • ตี ลี นี • สิด ฮู ลา เย • เจ ลา เจ ลา • มอ มอ ฮัว มอ ลา • หมก ตี ลี • อี ซี อี ซี • สิด นอ สิด นอ • ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี • ฮัว ซอ ฮัว ซัน • ฮู ลา เซ เย • ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา • ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี • ซอ ลา ซอ ลา • สิด ลี สิด ลี • ซู ลู ซู ลู • ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย • ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย • มี ตี ลี เย • นอ ลา กิน ซี • ตี ลี สิด นี นอ • ผ่อ เย มอ นอ • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ทอ ยี อี • สิด พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ ลา นอ ลา • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ลา เซง ออ หมก เค เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี • ชอ พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • งัน สิด ติน ตู • มัน ตอ ลา • ปัด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ 

--------------
ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 30 Jun. 2002,21:23 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTEคำแปลและความหมาย


. นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย
   南 無、喝 囉 怛 那、哆 囉 夜 耶
   Na Mo He Na Da Na Duo Na Ye Ye

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ถือลูกประคำ
นำ มอ       - ความนอบน้อม
ฮอ ลา ตันนอ   - ความเป็นรัตนะ
ตอ ลา เหย่    - 3
เย         - นมัสการ

ขอนอบน้อมนมัสการพระไตรรัตน์ทั้งสาม
หมายถึง..การน้อมเอาพระไตรสรณคมน์, พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ผู้ต้องการปฏิบัติให้ถึงพระองค์จะต้องสาธยายมนตราด้วยความมีเมตตากรุณา และเปี่ยมด้วยศรัทธา  ไม่ควรสวดด้วยเสียงอันดัง เกรี้ยวกราด และเร่งร้อน


. นำ มอ ออ ลี เย
   南 無 阿 唎 耶
   Na Mo AO Li Ye

นำ มอ  - ความนอบน้อม
ออ ลี  - องค์อริยะ
เย    - นมัสการ

ขอนอบน้อมนมัสการแด่องค์พระอริยะ ผู้ห่างไกลจากบาปอกุศล
วัตถุประสงค์แห่งบทนี้... พระโพธิสัตว์ทรงสั่งสอนชาวโลกให้ปฏิบัติทางจิตเป็นมูลฐาน พระสัทธรรมทั้งหลายล้วนกำเนิดมาแต่จิต
เหตุนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชัดแจ้งแห่งจิต และมองเห็นสภาวะแห่งตน จึงจะสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
เมื่อไม่แจ้งชัดในจิตก็ไม่สามารถเห็นสภาวะแห่งตน หากแต่จิตเป็นอจล มีความมั่นคง ก็สามารถเดินทางสู่พระนฤพานได้
 

. ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย
   婆 盧 羯 帝、爍  缽 囉 耶
   Po Lu Jie Di Shuo Bo Na Ye

ผ่อ ลู กิด ตี - การเพ่ง พิจารณา อีกนัยหนึ่งคือความสว่าง
ซอ ปอ ลา  - เสียงของโลกอันเป็นอิสระ
เย      - นอบน้อมนมัสการ

ขอนอบน้อมคารวะแด่องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ผู้เพ่งเสียงแห่งสรรพสัตว์ผู้ยาก
พระโพธิสัตว์ผู้สงสารชีวิตแห่งสรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในกองทุกข์ เขาเหล่านั้นล้วนมีความทุกข์อันเกิดจากการหลงลืมสภาวะเดิมของตน จำต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ  พระองค์พิจารณาตามนี้ จึงเกิดเมตตาจิตที่จะโปรดสัตว์

. ผู่ ที สัต ตอ พอ เย
   菩 提 薩 埵 婆 耶
   Pu Ti Sa Duo Po Ye

ผู่ ที (โพธิ)   - ตรัสรู้
สัต ตอ (สัตว์)  - การมีชีวิต อารมณ์
พอเย       - น้อมคารวะ

ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทุกชีวิต
...หากตั้งใจในธรรม นอบน้อมต่อความแจ้งในสภาวะเดิม ก็จะถึงความหลุดพ้น...

. หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย
   摩 訶 薩 埵 婆 耶
   Mo He Sa Duo Po Ye

หม่อ ฮอ  - ใหญ่มาก
สัต ตอ   - สัตว์โลก หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง ผู้กล้าหาญ
พอ เย   - น้อมคารวะ

เมื่อน้อมคารวะผู้กล้าหาญก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้น มวลสรรพสัตว์ในโลกอันไพศาล ถ้ารู้สึกตัวแล้วลงมือปฏิบัติ ล้วนถึงความหลุดพ้นได้

. หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย
   摩 訶、迦 盧 尼 迦 耶
   Mo He Jia Lu Ni Jia Ye

หม่อ ฮอ -ใหญ่มาก
เกีย ลู   - กรุณา
นี เกีย   - จิต
เย     - คารวะ

ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้มีมหากรุณาจิต

. งัน
   
   An

งัน (โอม) - นอบน้อม
ขอนอบน้อม บูชาถวาย
... พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความเมตตากรุณาไม่มีประมาณ นำสัทธรรมอันเป็นความดับสูญโดยแท้จริง  ปลุกให้มนุษย์ฟื้นคืนสภาวะเดิมที่มีอยู่ เข้าถึงสัทธรรมอันบริสุทธิ์

. สัต พัน ลา ฮัว อี
   薩 皤 囉 罰 曳
   Sa Bo Na Fa Yi

สัต พัน ลา - อิสระ
ฮัว อี    - อริยะ
องค์อริยะผู้อิสระ ผู้มีกายใจอันบริสุทธิ์สะอาด
...กาย ใจ จะบริสุทธิ์ได้ ต้องตั้งอยู่ในสัจธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในศีล

. ซู ตัน นอ ตัน เซ
   數 怛 那 怛 寫
   Su Da Na Da Xia

การปฏิบัติธรรมต้องถือความสัจเป็นพื้นฐาน ใช้ความเพียรเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสู่อริยสัจ
...หากการปฏิบัติธรรมไม่ประกอบด้วยความสัจ ก็จะไม่พบหนทางสู่ความสำเร็จ เนื่องจากความสัจนั้นเป็นธรรมที่ปราศจากการหลอกลวง จิตจึงรวมเป็นหนึ่งได้
เมื่อมีความสัจ ก็จะมีความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็จะมองเห็นความปลอดโปร่ง เมื่อปลอดโปร่งก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลง และกลับกลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 


๑๐. นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย
     南 無、悉 吉 慄 埵、 伊 蒙 阿 唎 耶
     Na Mo Xi Ji Lie Duo Yi Mong AO Li Ye

นำ มอ           - นอบน้อม
สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง      - ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 
ออ ลี เย           - การปฏิบัติธรรมจะรีบร้อนให้ได้ผลในทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้

...ผู้ที่จะน้อบน้อมเข้าถึงองค์อริยะ จำต้องปฏิบัติธรรมโดยมานะพากเพียร มีจิตใจมั่นคงเป็นหนึ่ง จะกระทำโดยเร่งรีบไม่ได้ ต้องทำใจให้ว่างเข้าถึงองค์แห่งพระธรรมคัมภีร์  หมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรม มีความคิดดำริมั่นที่จะก้าวข้ามห้วงแห่งโอฆะ คิดจะกระทำประโยชน์แก่สรรพชีวิต

๑๑. ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ
     婆 盧 吉 帝、室 佛 囉 愣  馱 婆
     Po Lu Jie Di Shi Fu Na Leng Tuo Po

ผ่อ ลู กิด ตี - จิตต้องกับธรรม
สิด ฮู ลา   - ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระ
เลง ถ่อ พอ - เนื่องด้วยสำเร็จในมรรคผล

...ผู้ปฏิบัติต้องจงใจมุ่งไปข้างหน้า  ฝึกฝนให้กายและจิตรวมเป็นหนึ่ง (เอกัคคตา)

๑๒. นำ มอ นอ ลา กิน ซี
     南 無、那 囉 謹 墀
     Na Mo No Na Jin Chi

นำ มอ     - นอบน้อม
นอ ลา กิน ซี   - การคุ้มครองคนดี นักปราชญ์ นักปฏิบัติ

..ด้วยความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์  ทรงย้ำเตือนให้ยึดถือพระไตรสรณาคมน์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในมนุษยธรรม ทำตนเป็นตัวอย่างเพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นแบบอย่างและเจริญรอยตาม
สาธุชนผู้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์และพระธรรมยิ่งต้องมีความเมตตากรุณาจิตและโพธิจิตเพื่อโปรดสัตว์  รักษาพระธรรมยิ่งกว่าชีวิตและเผื่อแผ่ทั่วไปไม่มีประมาณ


๑๓. ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม
     醯 利 摩 訶、皤 哆 沙 咩
     Shi Li Mo He Ba Duo Suo Mi

ซี ลี หม่อ ฮอ - ความเมตตากรุณาอันไพศาล สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้
พัน ตอ ซา เม - ผู้มีบุญวาสนาจะได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้า มารทั้งหลายไม่สามารถมารบกวนได้

...พระโพธิสัตว์เล็งเห็นว่าชาวโลกถือเอาความรวย, มีชื่อเสียง, ศักดินา เป็นที่นิยมศรัทธา อันเป็นการเพิ่มพูนความทุกข์
พระองค์จึงเตือนจิตให้มนุษย์  จงผ่อนใจในทางโลก โน้มน้าวจิตใจมาในทางมรรคผล เมื่อจิตว่างแล้ว พระสัทธรรมอันพิสุทธิ์ก็จะเจริญขึ้น


๑๔. สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง
     薩 婆 阿 他、豆 輸 朋
     Sa Po AO Ta Dou Shu Peng  

สะ         - การได้เห็น
พอ        - เสมอภาค
ออ        - พระสัทธรรมอันบริสุทธิ์
ทอ เตา ซี พง - ธรรมไม่มีขอบเขต

...ทุกคนที่ปฏิบัติสามารถรู้ได้เห็นได้ และบรรลุสู่พระพุทธภูมิได้โดยเสมอกัน

๑๕. ออ ซี เย็น
     阿 逝 孕
     AO Shi Yun

ผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับการชมเชย ผู้ทำบาปจะต้องสำนึกและขอขมาโทษ

๑๖. สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นะ มอ พอ เค
     薩 婆 薩 哆 那 摩 婆 薩 哆 那 摩 婆 伽
     Sa Po Sa Duo Na Mo Po Sa Duo Na Mo Po Qie

สะ พอ สะ ตอ    - พุทธธรรมอันไม่มีขอบเขตสิ้นสุด สรรพสัตว์ในโลกนี้ล้วนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้
นอ มอ พอ สะ ตอ  - พุทธธรรมเป็นความเสมอภาค มิได้แบ่งแยกเป็นสูงหรือต่ำ
นะ มอ พอ เค    - พุทธธรรมมีความไพศาล ผู้ปฏิบัติตามจะสามารถระงับภยันตรายทุกสิ่ง

...ไม่ว่านักปราชญ์หรือผู้โง่เขลา เบาปัญญา คนหรือสัตว์ ล้วนสามารถหลุดพ้นได้  ถ้าเขาเหล่านั้นปฏิบัติธรรมด้วยความสัจ

๑๗. มอ ฮัว เตอ เตา
     摩 罰 特 豆
     Mo Fa Te Dou

ผู้ปฏิบัติต้องถือพระสัทธรรมเป็นสูญ ไม่ข้องแวะ ไม่ติดในรูป ไม่ยึดในจิต ถือเอาสัจธรรมเป็นใหญ่  และต้องละความวิตกกังวล  กำจัดความโกรธ ความโลภ ความหลง โดยใช้หลักแห่งปัญญาดับกิเลสให้จิตสงบ เป็นอยู่ในโลกนี้โดยสันติสุข 

๑๘. ตัน จิต ทอ
     怛 姪 他
     Da Zhi Ta

ความศรัทธาจริงอันต่อเนื่องกัน จิตต้องตรงกับพระธรรม ห้ามมิให้มีความคิดทางโลกเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าหากปล่อยให้ความคิดทางโลก เกิดขึ้นในจิต กาย ใจ ก็จะไม่บริสุทธิ์  ทำให้เกิดการขัดแย้งกับพระธรรม  ไม่อาจจะพบความสันติสุขได้


๑๙. งัน ออ พอ ลู ซี
     唵 阿 婆 盧 醯
     An AO Po Lu Xi 

งัน       - นอบน้อม เป็นบทนำ
ออ พอ ลู ซี    - เป็นพระโพธิสัตว์ หมายถึงพระธรรมคือความสะอาดจิตสะอาดสดใสไร้ราคะ

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นไหวต่อการก่อกวนของเหล่ามาร(กามกิเลส)  หากสามารถตั้งจิตข่มจิตสำรวมกาย วาจา และจิต ละทิ้งโลกาวิสัยทั้งหมดก็จะเข้าถึงพุทธสภาวะที่มีอยู่เดิม
.. ถ้าทำให้จิตมีความสงบนิ่งอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะมีความสำเร็จในธรรมโดยมิรู้ตัว
..พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งพระโพธิสัตว์เจ้าได้หลุดพ้นในขณะที่อยู่ในโลกอันมากล้นไปด้วยกิเลสนี้


๒๐. ลู เกีย ตี
     盧 迦 帝
     Lu Jia Di

เป็นโลกนาถ มีความเป็นอิสระ
...มีกุศลจิตสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง มีรัศมีสว่างรอบกาย และสามารถร่วมกับดินฟ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รักษาความมีกุศลจิต อย่าทำลายตนเอง อย่าหลงผิดเป็นชอบ
สิ่งสำคัญ...ต้องรักษาจิตให้บริสุทธิ์


๒๑. เกีย ลอ ตี
     迦 羅 帝
     Jia Lu D

ผู้มีความกรุณา ผู้ปลดปล่อยทุกข์ เป็นผู้มีจิตในทางธรรม ดำรงมรรคมั่นคง มีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งใหญ่
...เมื่อจิตมีความสงบก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วร้ายให้กลับกลายเป็นดี

๒๒. อี ซี ลี
     夷 醯 唎
     Yi Xi Li

กระทำตามโอวาท อย่ามีจิตหลงผิด

๒๓. หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ
     摩 訶 菩 提 薩 埵
     Mo He Pu Ti Sa Duo

หม่อ ฮอ - ความไพศาลของพุทธธรรม  ทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติได้
ผู่ที   - เห็นโลกนี้เป็นสูญ
สัต ตอ - การเน้นปฏิบัติอนัตตธรรม มองเห็นสรรพธรรมเป็นสูญ

มองความรุ่งเรืองแห่งลาภยศ สรรเสริญเป็นสูญ มองให้เห็นเป็นเงาลวง ทำจิตใจร่างกายให้หมดจด 

๒๔. สัต พอ สัต พอ
     薩 婆 薩 婆
     Sa Po Sa Po

พุทธธรรมมีความเสมอภาค อีกทั้งยังอำนวยประโยชน์สุขแก่สัตว์โลก ผู้ที่มีปัจจัยแห่งบุญย่อมได้รับความสุข

๒๕. มอ ลา มอ ลา
     摩 囉 摩 囉
     Mo Na Mo Na

ผู้ปฏิบัติจะได้มีมโนรถแก้วมณี แก้วมณีนี้แจ่มใสไม่มีอะไรขัดข้อง
...ความคิดคำนึงเกิดมาแต่จิต จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานแห่งบุญและบาป ผู้ปฏิบัติต้องกำจัดความคิดอันเป็นอกุศล ความคิดฟุ้งซ่าน ระงับความวิตกกังวล เพียรพยายามเสาะหาสัจธรรม ชำระล้างอายตนะภายในให้สะอาดพิสุทธิ์ ละความห่วงใยใดๆให้สิ้นเชิง

๒๖. มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน
     摩 醯 摩 醯、唎  馱 孕
     Mo Xi Mo Xi Lie Tuo Yun

มอ ซี    - ความมีอิสระทันที ผู้ปฏิบัติไม่มีเวลาใดที่ไม่เป็นอิสระคือมีอิสระทุกเมื่อ
ลี ทอ ยิน  - การปฏิบัติกระทั่งสำเร็จวิชชาธรรมกาย มีอาสน์ดอกบัวรองรับ

โดยปกติแล้วผู้ที่มีจิตว่างก็จะมีความสะอาดทั้งกายและจิต เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ และก็จะตั้งอยู่เช่นนั้น ไม่มีวันเสื่อมถอย

๒๗. กี ลู กี ลู กิด มง
     俱 盧 俱 盧、羯 蒙
     Ju Lu Ju Lu Jie Mong

กี ลู   - การเกิดความคิดปฎิบัติธรรมสามารถบันดาลให้เทพเจ้ามาปกปักรักษา
กิด มง  - ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างสมบุญบารมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการบรรลุสู่มหามรรค (มรรคผล-นิพพาน)


๒๘. ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี
     度 盧 度 盧、罰 闍 耶 帝
     Du Lu Du Lu Fa She Ye Di

ตู ลู      - ผู้ปฏิบัติจะต้องยืนให้มั่นตั้งใจปฏิบัติ  ไม่หลุ่มหลงด้วยพวกเดียรถี มีความแน่วแน่ มีสมาธิ มีความสงบ
ฟา เซ เย ตี    - มีความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่สามารถข้ามพ้นสังสารวัฏได้


๒๙. หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี
     摩 訶、罰 闍 耶 帝
     Mo He Fa She Ye Di

พระสัทธรรมอันไพศาล  สามารถระงับความเกิดดับแห่งกิเลสได้ ภัยพิบัติต่างๆไม่แผ้วพาน ทุกคนสามารถสำเร็จเป็นพุทธะได้เหมือนหัน
...กำจัดความหลงผิด  ความเห็นแก่ตัว ปล่อยวางปัจจัยทางโลก

๓๐. ทอ ลา ทอ ลา
     陀 囉 陀 囉
     Tuo Na Tuo Na

เมื่อปฏิบัติจิตให้มีสภาพเหมือนอากาศอันโปร่งใส  ไร้ละอองธุลีแม้แต่น้อย  ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมได้

๓๑. ตี ลี นี
     地 唎 尼
     Di Li Ni

ตี - โลก
ลี - สัตว์ทั้งหลายล้วนสามารถรับการโปรดได้
นี - พรหมจาริณีที่ปฏิบัติธรรมอยู่


๓๒. สิด ฮู ลา เย
     室 佛 囉 耶
     Shi Fu Na Ye

เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งสภาวะเดิมแล้ว จะมีความสว่างปรากฏในกายของตน 

๓๓. เจ ลา เจ ลา
     遮 囉 遮 囉
     Zhe Na Zhe Na

ความโกรธ ดุ สุรเสียงที่เปล่งออกมาดุจเสียงคำรามของฟ้า  กระหึ่มไปทั่วสารทิศ
...ธรรมเหมือนดังฟ้าร้องคำรามไปทุกสารทิศ เป็นเสียงแห่งพรหมเมื่อเหล่ามารได้ยินศัพท์สำเนียงนี้ ก็จะเกิดความสะดุ้งกลัว

๓๔. มอ มอ ฮัว มอ ลา
     摩 麼 罰 摩 囉
     Mo Mo Fa Mo Na

มอ มอ   - การกระทำดี สามารถทำลายความกังวลแห่งภยันตรายได้
ฮัว มอ ลา  - ธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้ง เข้าใขยาก  และมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถประมาณ หรือคาดคิดได้ เป็นประโยชน์ที่ไม่มีสิ่งใดทัดเทียม


๓๕. หมก ตี ลี
     穆 帝 隸
     Mo Die Lie

หลุดพ้น
...ผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้  ย่อมบรรลุสู่ภูมิแห่งพุทธ 

๓๖. อี ซี อี ซี
     伊 醯 伊 醯
     Yi Xi Yi Xi

การชักชวนตามพระศาสนา ทุกสรรพสิ่งให้ดำเนินไปตามธรรมชาติ
...ทุกสิ่งปล่อยให้ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง อย่าฝืนกระทำตามใจชอบ

๓๗. สิด นอ สิด นอ
     室 那 室 那
     Shi Na Shi Na

เป็นมหาสติ มีจิตใจมั่นคงสามารถเข้าสู่มหาปัญญา
..ผู้ปฏิบัติธรรม มีความสว่างแห่งสติปัญญาอยู่  ถ้าใช้จิตนี้เป็นฐานใช้ธรรมให้เป็นประโยชน์ ก็จะได้รับฐานธาตุที่สดชื่น
แต่หากไม่มีจิตใจมั่นคงกำจัดกิเลสในตนไม่หมด ก็ไม่มีทางที่จะให้ความว่างแห่งสติปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมปรากฏออกมาได้เลย.
 

๓๘. ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี
     阿 囉 參、佛 囉 舍 利
     Ou Na Sen Fu Na She Li

ออ ลา ซัน - ความผ่านธรรมไปถึงธรรมราชา มีความอิสระในธรรม
ฮู ลา เซ ลี - การได้พระธรรมกายอันบริสุทธิ์ ได้ดวงแก้วแห่งพระรัตนะ


๓๙. ฮัว ซอ ฮัว ซัน
     罰 沙 罰 參
     Fa Sa Fa Seng

ฮัว ซอ - ผู้ที่มีธรรม ตั้งอยู่ในขันติธรรม
ฮัว ซัน - ผู้บรรลุธรรม มีความสุขอันแท้จริงยากจะบรรยาย

เป็นการอนุโมทนาตามเหตุตามปัจจัย
...ความสุขที่แท้จริง จะต้องได้จากการปฏิบัติที่ยากลำบาก ถ้าสามารถอดทนต่อความยากลำบากก็จะเข้าถึงความสุขอันยิ่งได้

๔๐. ฮู ลา เซ เย
     佛 囉 舍 耶
     Fu Na She Ye

จะต้องมีความรู้ด้วยตนเอง ผู้จะบรรลุธรรมหากสามารถละการยึดเกี่ยวเข้าถึงสภาวะดั้งเดิม ก็จะพบพระพุทธเจ้าได้ทุกพระองค์

๔๑. ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา
        呼 嚧 呼 嚧 摩 囉
        Hu Lu Hu Lu Mo Na

การประกอบพิธีตามปรารถนา ประกอบพิธีกรรมไม่ละจากตัวตน

๔๒. ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี
        呼 嚧 呼 嚧 醯 利
        Hu Lu Hu Lu Xi Li 

การประกอบธรรม โดยปราศจากความคิดคำนึงมีความเป็นอิสระสูง

๔๓. ซอ ลา ซอ ลา
        娑 囉 娑 囉
        Suo Na Suo Na

ผู้ปฏิบัติเพียงแต่มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง มีจิตอันเป็นหนึ่งเดียว ก็จะได้เห็นองค์พระโพธิสัตว์

๔๔. สิด ลี สิด ลี
        悉 唎 悉 唎
        Xi Li Xi Li

ความเป็นมหามงคลอันสูงสุด สามารถอำนวยประโยชน์ และคุ้มครองสรรพสัตว์โดยไม่ละทิ้ง 

๔๕. ซู ลู ซู ลู
        蘇 嚧 蘇 嚧
        Su Lu Su Lu

น้ำอมฤตทานสามารถอำนวยประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวง

๔๖. ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย
         菩 提 夜、菩 提 夜
         Pu Ti Ye Pu Ti Ye

การตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ถึงภูมิจิต ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องมีความวิริยะพากเพียรอย่างแรงกล้า ปฏิบัติทุกวันทุกคืนเสมอต้นเสมอปลายไม่ท้อถอย

๔๗. ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย
        菩 馱 夜、菩 馱 夜
        Pu Tuo Ye Pu Tuo Ye

เป็นการรู้ในธรรม รู้ในจิต ผู้ปฏิบัติจะต้องถือ “ตัวเขา-ตัวเรา” เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เพียงแต่ไม่เห็นลักษณะตัวเขาตัวเรา แม้สรรพสัตว์ในทุคติ ก็ต้องถือว่าเท่าเทียมกับเรา

๔๘. มี ตี ลี เย
        彌 帝 唎 夜
        Mi Di Li Ye

มหากรุณา ให้ผู้ปฏิบัติต้องเจริญเมตตากรุณาจิต เพื่อให้สรรพสัตว์เข้าถึงโพธิมรรค
...รักในตนเองเท่าใด ก็ให้รักผู้อื่นเท่านั้น

๔๙. นอ ลา กิน ซี
        那 囉 謹 墀
        Nuo Na Jin Chi

นักปราชญ์ผู้รักษาตนเองได้  มีมหากรุณาจิต
...ผู้ปฏิบัติจะต้องเคารพนักปราชญ์ เห็นผู้ทำดีจะต้องช่วยกันรักษา ผู้ที่เกิดความท้อถอยก็ต้องส่งเสริมให้กำลังใจ

๕๐. ตี ลี สิด นี นอ
        地 利 瑟 尼 那
        Di Li Se Ni Na

ความคมของวัชระ ให้คนเรามีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรม

๕๑. ผ่อ เย มอ นอ
        波 夜 摩 那
        Po Ye Mo Na

สุรเสียงก้องไปสิบทิศ เป็นสุรเสียงแห่งความปิติยินดี

๕๒. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

ความสำเร็จผล มงคล นิพพาน ระงับภัยเพิ่มพูลประโยชน์ พระสัทธรรมไม่เกิดไม่ดับ เป็นสภาวะอันสงบมาแต่เดิม

๕๓. สิด ถ่อ เย
        悉 陀 夜
        Xi Tuo Ye

ความสำเร็จในธรรมทั้งหลาย เข้าถึงพระวิสุทธิมรรคปราศจากขอบเขตอันจำกัด  สรรพสัตว์เพียงแต่ละวางจากลาภยศชื่อเสียง ก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ 

๕๔. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

ผู้ปฏิบัติถ้าเห็นแจ้งในพระสัจธรรมและความหลอกลวง(ไม่แท้) ก็จะสำเร็จได้ง่าย

๕๕. หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย
        摩 訶 悉 陀 夜
        Mo He Xi Tuo Ye

ความไพศาลของพระพุทธธรรม ผู้ใดน้อมนำไปปฏิบัติจะสำเร็จในพระพุทธผล

๕๖. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

เน้นย้ำประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม

๕๗. สิด ทอ ยี อี
        悉 陀 喻 藝
        Xi Tuo Yu Yi 

สิด ทอ - ความสำเร็จ
ยี อี  - ความว่างเปล่า

ทวยเทพเจ้าต่างได้รับความสำเร็จอันเป็นความว่างเปล่า (สุญญตาธรรม)

๕๘. สิด พัน ลา เย
         室 皤 囉 耶
         Shi Bo Na Ya

เป็นความอิสระสมบูรณ์ เป็นการกล่าวถึงบรรดาเทพีที่ต่างสำเร็จในอิสระธรรม

๕๙. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

อสังสกฤตธรรมนั้น เป็นสภาวธรรมที่สมบูรณ์โดยอิสระ เป็นการประกาศมหามรรคที่ยิ่งใหญ่มีผลที่ลึกซึ้ง

๖๐. นอ ลา กิน ซี
         那 囉 謹 墀
         Nuo Na Jin Chi

ความสำเร็จด้วยความรัก ความเมตตากรุณา การปกปักษ์รักษา

๖๑. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

แสดงถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์

๖๒. มอ ลา นอ ลา
        摩 囉 那 囉
        Mo Na Nuo Na

มอ ลา - มโนรถ ความหวัง  ความประสงค์
นอ ลา - อนุตตรธรรม

การปฏิบัติอนุตตรธรรมสมดังประสงค์

๖๓. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

พระโพธิสัตว์มุ่งเน้นให้คนปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังเปิดเผยหัวใจอันลึกซึ้งของมหามรรคนี้

๖๔. สิด ลา เซง ออ หมก เค เย
        悉 囉 僧、阿 穆 佉 耶
        Xi Na Sen AO Mu Qie Ye

เป็นการแสดงความรักของพระโพธิสัตว์ต่อหมู่ชน

๖๕. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

(ต่อเนื่องกับบทก่อน) คนเรานั้นมีโรคทางจิตเป็นภัยคุกคาม พระธรรมโอสถเท่านั้นที่สามารถรักษาให้หายได้

๖๖. ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย
         娑 婆 摩 訶、阿 悉 陀 夜
         Suo Po Mo He AO Xi Tuo Ye

ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ - สัตว์ทุกประเภทมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิได้เหมือนกัน
ออ สิด ถ่อ เย  - สรรพสัตว์มีโอกาสร่วมรับความสุขสบายทั่วถึงกัน

บุคคลมีขันติธรรมก็จะเข้าถึงธรรมได้ด้วยดี สามารถสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่จำกัด

๖๗. ซอ ผ่อ ฮอ
         娑 婆 訶
         Suo Po He

(ต่อเนื่องกับบทก่อน) ความเมตตาอันสูงสุด

๖๘. เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย
        者 吉 囉、阿 悉 陀 夜
        Zhe Ji Na AO Xi Tuo Ye

เจ กิด ลา - การใช้วชิรจักรปราบเหล่ามาร
ออ สิด ถ่อ เย - ความสำเร็จอันไม่มีสิ่งใดเทียบได้

การใช้วชิรธรรมจักร ปราบเหล่ามารศัตรูได้รับความสำเร็จ

๖๙. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po he

(ต่อเนื่องกับบทก่อน) สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนสำเร็จในความบริสุทธิ์ได้ จึงไม่ควรประกอบอกุศลกรรมทั้งหลาย

๗๐. ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย
        波 陀 摩、羯 悉 陀 夜
        Bo Tuo Mo Ji Xi Tuo Ye

ปอ ทอ มอ กิด   - พุทธธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีขอบเขต จะต้องปฏิบัติเพื่อได้รับความสุขร่วมกัน
สิด ถ่อ เย     - ย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อการหลุดพ้น ละจากกิเลส


๗๑. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

(ต่อเนื่องกับบทก่อน) ผู้ปฏิบัติไม่ยึดในทางใดทางหนึ่ง  ปฏิบัติโดยการพิจารณา พร้อมทั้งมีหิริโอตตัปปะ
..มรรคผลนั้นสำเร็จได้ด้วยตนเอง สำเร็จได้ด้วยการพิจารณา
ในทุกขณะจะต้องพิจารณาจิตของตน รักษาไว้ในทุกเหตุปัจจัยไม่ให้วิตกจิตเกิดขึ้นได้


๗๒. นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย
         那  囉  謹 墀、 皤 伽  囉 耶
         Nuo Na Jin Chi  Bu Qie Na Ye


นอ ลา กิน ซี - รักษาไว้ด้วยความเป็นภัทร
พัน เค ลา เย - เถระเพ่งโดยอิสระ

เป็นที่รักของผู้เจริญ เป็นที่รักของพระอริยะ

๗๓. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

(ต่อเนื่องกับบทก่อน) การปฏิบัติให้ถือเอาสัมมาจิต และความมีสัจเป็นหลัก

๗๔. มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย
        摩 婆 利、勝 羯 囉 夜
        Mo Po Li Sen Ji Na Ye

มอ พอ ลี เซง - ผู้กล้า
กิด ลา เย    - สภาวะเดิม

คุณธรรมจะสำเร็จได้ ด้วยสภาวะแห่งเมตตาธรรม  หากจิตตั้งอยู่ในอกุศลก็ย่อมเป็นการยากที่จะสำเร็จพระอนุตตรธรรม

๗๕. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

เป็นการรวมเอาพระคาถาทั้งหมดแห่งมหากรุณาธารณีสูตรมาไว้ในประโยคนี้ มีนัยบ่งบอกถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์  เพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ได้รับหิตานุหิตประโยขน์ มีพระสัมมาสัมโพธิเป็นหลักชัย

๗๖. นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย
        南 無 喝 囉 怛 那、哆 囉 夜 耶
        Na Mo He Na Da Na Duo Na Ye Ye

เน้นย้ำให้พยายามควบคุมกายใจไม่ให้ลื่นไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบ  โน้มนำเอาฌานสมาธิเพ่งการเกิดการดับ

๗๗. นำ มอ ออ ลี เย
        南 無 阿 唎 耶
        Na Mo AO Li Ye

เป็นการสาธยายมนต์สรรเสริญพระอริยะ และกล่าวย้ำถึงการปฏิบัติธรรม ต้องละความเป็นตัวตน, บุคคล, เรา-เขา จึงสามารถไม่ให้เกิดความคิดนึกอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ได้
...ความนึกคิดติดยึดไม่เกิด  ความเข้าใจถึงธรรมก็จะเป็นที่หวังได้ 

๗๘. ผ่อ ลู กิต ตี
        婆 嚧 吉 帝
        Po Lu Jie Di

พระสัทธรรมไม่มีความสิ้นสุด บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีความบริสุทธิ์เป็นเครื่องอยู่  นำทางสู่แดนสุขาวดี
...มีการเกิดย่อมต้องมีการตาย มีความชนะย่อมต้องมีความพ่ายแพ้...
แต่ชาวโลกผู้ตกอยู่ภายใต้อวิชชากลับยินดีต่อการเกิดเกลียดชังความตาย ท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่นั่นเอง
ฉะนั้นหากต้องการรอดพ้นจากความตาย จะต้องค้นหาความเป็นในความตายให้ได้เสียก่อน


๗๙. ชอ พัน ลา เย
        爍 皤 囉 夜
        Suo Bo Na Ye

ผู้ปฏิบัติต้องสำรวมตาเห็นรูป  ไม่ปรุงแต่งไปตามรูปที่มองเห็น

๘๐. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

(ต่อเนื่อง) สำรวมหูฟังเสียง ไม่ปรุงแต่งไปตามเสียงที่ได้ยิน  

๘๑. งัน สิด ติน ตู
        唵 悉 殿 都
        An Xi Dian Du

สำรวมจมูกดมกลิ่น  ไม่ปรุงแต่งไปตามกลิ่นที่จมูกดม

๘๒. มัน ตอ ลา
        漫 多 囉
        Man Duo Na

สำรวมลิ้นรับรส  ไม่ปรุงแต่งไปตามรสที่ลิ้นรับ

๘๓. ปัด ถ่อ เย
        跋 陀 耶
        Ba Tuo Ye

สำรวมกายถูกต้องสัมผัส  ไม่ปรุงแต่งไปตามที่ร่างกายถูกต้องสัมผัส

๘๔. ซอ ผ่อ ฮอ
        娑 婆 訶
        Suo Po He

สุดท้ายสำรวมใจรับรู้อารมณ์ ไม่ปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ใดๆที่ใจรับรู้
รวมเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ ๖ อันมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บรรลุเป็นโพธิสัตว์อันบริสุทธิ์

...จงเว้นจากการทำบาป เร่งบำเพ็ญสรรพกุศล ชำระจิตให้สะอาดหมดจด...
นี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ธรรมเหล่าใดจะสำเร็จได้ด้วยอาศัยใจเป็นประธาน!!


--------------
ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
KiLiN Search for posts by this member.
ฅนธรรมดา
Avatarกลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
จำนวนโพสต์: 5091
เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

อัตรานิยม: 3
PostIcon โพสต์เมื่อ: 02 Jul. 2002,00:34 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

ความหมายของคำว่า
"พระโพธิสัตว์"

 • โพธิสัตว์ หรืออาจจะเขียนได้ว่า โพธิสัตต์  มาจากคำว่า โพธิ + สัตต
 • "โพธิ" แปลว่า ความตรัสรู้หรือความรู้แจ้ง
 • "สัตต" ตามบาลีไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิต (สัตวะ) หรือมนุษย์เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการใช้ความหมายคล้ายคลึงกับ "สัตวัน" (Sattavan) ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ ซึ่งหมายถึง ผู้ทรงพลัง ผู้นำ นักรบ "สัตต" ในคำว่า "โพธิสัตต์" จึงหมายถึง ผู้นำ หรือผู้มีใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ องอาจ เยี่ยงนักรบ ซึ่งให้ความหมายเดียวกับคำว่า โพธิสัตต์ ในภาษาทิเบต คือ byan chub sems-dpah โดยคำว่า byan chub หมายถึง โพธิ (bodhi), sems หมายถึง จิต (mind) และ dpah หมายถึง วีรบุรุษ ผู้กล้า หรือผู้เข้มแข็ง
 • "โพธิสัตต์" จึงแปลว่า ผู้มีใจยึดมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเด็ดเดี่ยว  พระศรีอริยะเมตไตรย มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
 • Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 4
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 08 Jul. 2002,08:54 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE


       "พระโพธิสัตว์"
  คือ ผู้ซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต  ท่านอธิษฐานจิตถึงพระพุทธภูมิ ทุ่มเทปฏิบัติธรรม ช่วยผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม สะสมบารมี ๑๐ ทัศ ทุกๆคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทั้งนั้น ถ้าหากว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีจิตเมตตาประจำใจ ทำแต่คุณประโยชน์ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก ไม่ประพฤติเบียดเบียนสนับสนุนผู้อื่นในทางผิดศีลธรรม


   คุณธรรมหลักของผู้ตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ คือ "มหาเมตตา" แปลว่า ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข พระโพธิสัตว์จึงมีคุณธรรมอื่นๆต่อเนื่องกันคือ
  • มหากรุณา คือความปราณีต่อสรรพสัตว์(หมายรวมมนุษย์) ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง สงสารผู้ยากลำบากทั้งหลาย เฝ้าตามช่วยแนะเพื่อความสุขของเขา เป็นความยินดีกรุณาของพระโพธิสัตว์ทั้งลาย
  • มหาปัญญา คือเป็นผู้มีความรู้หรือศึกษาหาวิชาใส่ตัว ได้เป็นประโยชน์ส่วนตนเอง ส่วนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว
  • มหาอุบาย คือรู้ในวิธีนำตนและผู้อื่นให้พ้นภัยและสัมฤทธิผลเข้าถึงในคุณธรรมต่างๆที่มีประโยชน์
  พระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 5
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 11 Jul. 2002,23:56 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

   มหาปณิธานของพระโพธิสัตว์

   ๑. เราจะละกิเลสทั้งหลายให้หมด
   ๒. เราจะต้องตั้งใจศึกษาพระะรรมทั้งหลายให้เจนจบ
   ๓. เราจะไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
   ๔. เราจะบำเพ็ญตนให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระวัชระปราณี มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 6
  KiLiN Search for posts by this member.
  ฅนธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ภารโรงประจำบ้าน
  จำนวนโพสต์: 5091
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 3
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Jul. 2002,21:49 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

   ทศภูมิของพระโพธิสัตว์

   ทศภูมิของพระโพธิสัตว์ คือภูมิจิตของพระโพธิสัตว์ มี ๑๐ ภูมิดังนี้
   ๑. มุทิตาภูมิ พระโพธิสัตว์มีความยินดีในความไร้ทุกข์ของสัตว์ (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในทานบารมี)
   ๒. วิมลาภูมิ (ปราศจากมลทิน) พระโพธิสัตว์ละมิจฉาจริยาได้เด็ดขาด ปฏิบัติแต่ในสัมมาจริยา (ภูมินี้มีศีลบารมีเป็นใหญ่)
   ๓. ประภาการีภูมิ (มีความสว่าง) พระโพธิสัตว์ทำลายอวิชาได้เด็ดขาด มีความอดทนทุกประการ (ภูมินี้มีขันติบารมีเป็นใหญ่)
   ๔. อรรถจีสมดีภูมิ (รุ่งเรือง) พระโพธิสัตว์มีความเพียรในการบำเพ็ญธรรม (ภูมินี้มีวิริยะบารมีเป็นใหญ่)
   ๕. ทุรชยาภูมิ (ผู้อื่นชนะยาก) พระโพธิสัตว์ละสภาวะสาวกญาณ กับปัจเจกโพธิญาณ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องกั้นพุทธภูมิ (ภูมินี้มีญาณบารมีเป็นใหญ่)
   ๖. อภิมุขีภูมิ (มุ่งหน้าต่อทางนิพพาน) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญยิ่งในปัญญาบารมี เพื่อรู้แจ้งเห็นชัดในปฏิจจสมุปบาท (ภูมินี้มีปัญญาบารมีเป็นใหญ่)
   ๗. ทูรังคมาภูมิ (ไปไกล) พระโพธิสัตว์มีอุบายอันฉลาดแม้บำเพ็ญกุศลน้อย แต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก (ภูมินี้มีอุบายบารมีเป็นใหญ่)
   ๘. อจลาภูมิ (ไม่คลอนแคลน มั่นคง) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในปณิธานบารมี
   ๙. สาธุบดีภูมิ พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญา และปฏิสัมภิทาญาณ (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในพลบารมี)
   ๑๐. ธรรมเมฆภูมิ พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในญาณบารมีมีจิตอิสระ ไม่ติดในรูปธรรม นามธรรม (บำเพ็ญหนักญาณบารมี)

   เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทศภูมิเต็มบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีพระคุณเทียบเท่าพระพุทธเจ้า เหลืออีกชาติเดียวก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระศรีอริยเมตตไตรยโพธิสัตว์  พระมัญชูศรี มหาโพธิสัตว์


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   


  --------------
  ฟ้า...มีอายุที่ยืนยาว    ดิน...มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่    เหตุเพราะทั้งสองนั้นไซร้   มิได้อยู่เพื่อตนเอง
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 7
  On Son Search for posts by this member.
  เพิ่งมาใหม่
  Avatar  กลุ่ม: สมาชิกประจำ
  จำนวนโพสต์: 8
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jul. 2002

  อัตรานิยม: ไม่มี
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,12:02 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  แวะมานั่งฟังมหากรุณาธารณีสูตร
  ถือโอกาสพักชำระจิตสงบใจตามไปด้วย
  ดีจังครับ
  ต้องมานั่งเป็นประจำเสียแล้ว :)
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 8
  นกกะปูด Search for posts by this member.
  เด็กรับใช้ธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
  จำนวนโพสต์: 1820
  เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 4
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,12:11 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  อะแฮ่ม!  :D  :D
  วันนี้พี่On Son หามุมสงบเข้าวัดเข้าวา
  ขอนู๋นั่งใกล้ๆ พี่ด้วยคนได้ไหมคะ นะๆๆๆ นู๋กัวววผีอ่ะค่ะ
  สัญญาค่ะ ว่าจะไม่เสียงดังให้พี่รำคาญ  :p
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 9
  On Son Search for posts by this member.
  เพิ่งมาใหม่
  Avatar  กลุ่ม: สมาชิกประจำ
  จำนวนโพสต์: 8
  เข้าร่วมเมื่อ: 12 Jul. 2002

  อัตรานิยม: ไม่มี
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,22:37 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

  แฮ่ แฮ่ ใจชักหวิวๆอะ
  น้องนู๋เขยิบไปนั่งทางนู้นไม่ดีเร้อ cry.gif blush.gif :D
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
   Post Number: 10
  นกกะปูด Search for posts by this member.
  เด็กรับใช้ธรรมดา
  Avatar  กลุ่ม: ฅนทำความสะอาด
  จำนวนโพสต์: 1820
  เข้าร่วมเมื่อ: 25 Jun. 2002

  อัตรานิยม: 4
  PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,23:20 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

  ก็บอกแล้วไงคะ ว่านู๋กัวววว ผะผะผะผี  :0  :0  :0
  พี่นั่นแหละเขยิบมานี่ ไม่งั้นนู๋โดดไปนั่งตักนะ..เอ้า  crazy.gif
  Offline
  Top of Page Profile Contact Info 
  24 คำตอบนับตั้งแต่ 30 Jun. 2002,16:54 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

  [ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


  Page 1 of 3123>>
  reply to topic new topic new poll  บ้านฅนธรรมดา - ธรรมชาติ เสียงธรรมและเสียงเพลง
  E-mail : admin@thummada.com