เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 212>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ~????????????????????~< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Mar. 2005,11:45  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????

       ???? ?????????????????? ??? (Sal) ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????

       
       ????????? ?????? ?????

        ??????????????????????????????????????????????????

        ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? (?????????????????????? ??????????????????????? ???-??? ???????????)????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????? "?????????????" ?????????????  "????" ??????????????????????????? (??????????????? "????????" ??????????? ???????????)  ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????? 6 ???? ?????????????? 80 ?? ??????????????????? "?????????"

        ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ? ???? ???????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????

        "????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????"

              ??????????????????????????????????????????  

             ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ? ???????????? ?

http://www.choosuwan.com/puttha.html
http://rspg.thaigov.net/homklindokmai/budhabot/sala.htm
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Mar. 2005,07:02 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE


       ????????? ?????? ?????

  ?????????????????????????????????????????????????      
      
       ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????

        ????????????????????????????????????????????? "????????????? ! ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????"

        ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?? ??? ????? ? ????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????

http://www.acs.ac.th/park/shorea.php
http://www.choosuwan.com/puttha.html
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Mar. 2005,23:46 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????????????? 33 ?????????????? ???? 25 ?????????? ???????? ???????????????? ??????????? ???????????????????????????????????? 10 ????????? ?????????? ? ?????????? ???????

        ??????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????? ?????? ????????????????????????????? ? ??? ??????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ? ??????? ???? ??? ? ??? ?????????????????????????????????? ????????????? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ? ??? ????????????? ????????? ??????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????????????????? ???????????? ???????? ???????????? ??????????????? ??????????????????????? ????????? ??????????????????? ????????????? ???????? ??????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????? ? ????????????????????????http://www.acs.ac.th/park/shorea.php
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 15 Mar. 2005,20:25 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE       ???????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? "???"(Sal) ??????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????????????????? ?????? 10-25 ???? ?????????????????? 35 ???? ????????? ??????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ??????? ?????? ?????????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?? 5 ???? ?????? ????? 5 ??? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ?????????? (Genus) ?????? (Shorea) ???? (Family) ??????(Dipterocarpaceae)
?????????????????? "Shorea robusta Roxb." ?????????? Dipterocarpaceae


       ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???? ???? ??????? ??????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ????? ??????????????????????? ???????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ??? ??? ???????????????? ??????????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ?? ????????????????? ???????? ???????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 5
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Mar. 2005,22:47 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????? ????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????  ???????

??????????  ?????????????

??????  ??????????

http://www.dhammalife.com/dhamma/vocab/vocab33.htm
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Mar. 2005,11:18 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????

    ???? (??????? ??-?? ???? ??? ?????? ???????????) ???????????????????????????????? ?????? ??????????? ????????? ???? ???????? ?????? ???????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????

    

     ? ????????????????????? (?????????????????????????? ????????) ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? (?????????????????? ????????????????????) ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ? ??????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? (??????? ?????????????????????) ???????????????????????????????) ???????????? ????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????? ????????

     


http://www.chula.ac.th/history/bodhi_th.html
http://www.learntripitaka.com/History/Images/D09.jpg
http://www.watkoh.com/ecards/index.php?catSearch=15&limit=6
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 20 Mar. 2005,23:36 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????

   ??????????????????????????????? ??? ?????? (?????)     
   ?????????????????????? ?????????? (???????)
   ???????????????? ????????? (??????)

      ???????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? Pipal of India


      
      
      ?????????????? ?????????????????????????????????????? (????????????) ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 22 Mar. 2005,07:49 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????, ????????? ????????

       ????????????????????????????? ? ?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????? ????????????????? (?????) ?????????? ? ?????????????????? ???????;

       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????) ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;

       ??????????? ??????????????????????? ?????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ? ??????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;

       ??????????? ???????????????? ?????????????????? ?.? ??????????????????????????????????????????? ? ??? ?? ?.?. ???? ??????????????????????????????????? ? ??? ???????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? ?????? ? ???;

       ??????????? ?.? ???????????????????????????????????????????????? ?????????? ? ????????????????????????? ???????

http://www.dhammathai.org/buddhistdic/pan196.php
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 23 Mar. 2005,23:14 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????????????????

     ????????????? ?????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????

     ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????????) ??? ??????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

     ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

?. ????????????????? ? ?????????? ???????????????????

?. ??????????????????????????? ? ???????? ????????????

?. ???????????????????????? ? ??????????????????? ????????????????

?. ??????????????????????????????? ? ?????????? ?????????????????

http://www.chula.ac.th/history/bodhi_th.html
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 24 Mar. 2005,23:42 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

???????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ???? ????????????? ?????????? ????????????

       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ? ?????????????????? (?.?. ????) ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
16 คำตอบนับตั้งแต่ 13 Mar. 2005,11:45 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 212>>
reply to topic new topic new poll???????????? - ???????? ?????????????????????
E-mail : admin@thummada.com