เชิญคลิกไปแปลนบ้าน
ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกล่าสุด คุณ......สู่บ้านฅนธรรมดาครับ......สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล์ อย่าลืมกลับไปที่อีเมล์ที่ใช้สมัคร..คลิกยืนยันกลับมาด้วยน่ะครับ..หรือเมล์กลับมาที่ admin ตามอีเมล์ข้างล่าง หรือที่ KiLiN


» Welcome Guest
[ Log In :: Register ]

1 members are viewing this topic
>Guest

Page 1 of 3123>>

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]

reply to topic new topic new poll
กระทู้: ==???????????????==, **?????????????????**< ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >
 Post Number: 1
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 12 Jul. 2002,23:26  Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????? ( Venus )

    ???????????
   
    ?????????????? Sandro Botticelli

    ????? (Venus) ???????? ???????? (Aphrodite) ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????

    ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ??????? (Ishtar) ???????????? ?????????????????????????????????-?????????? ????????????? ????????? (Astarte) ???????????????? ????????????????????????????????????

    ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????? ?????? (Dione)??????????????????????? ??????????????????????????????????? ?? Ge ?????????????? ??????????????????????????? ( ????????????????? ) ??????????? ???????????????? ???????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ??????? (Titans ) ??????????????? ????????? ( Titanides )
   
    ?????????????? ??????????????????  ????????????????????????????( Cyclops )??????????????????????????????? 
   
    ??????????????????????? ?????????????????? ??????????????? ??????(Cronus ???? Saturn ???????????????) ???????? ???????????? ?????????????????????? ????????????????????????????

    ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????


    ????????????????????????????? ????????????????????

    ??????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? Aphros ?????????????????????????????????????? "???" ????????????????????????????????????? ??????? (Cythera) ??????? ????????????????????????? ?????? (Cyprus) ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ????????? (Cytherea) ??? ???????? (Cyprian)
?  
    ??????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? "????????????????????????????"

    ????????????? ?????????????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????????????? ??????? ?????????????? ?????????????????? ????? ???????? ????????????????? 

    ????????????????????????????????????????????? ????? (Ares) ???? ????? (Mars) ?????????????????????????????( ???????????????????????? ?????????????? ???? ) ??????????????????? ??????????????????? ???????????????? ????? (Eros) ???? ?????? (Cupid) ???????? (Anteros) ??? ??????????? (Hermione) ???? ?????????? (Harmonia)

     ???????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? (Hermahroditus) ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????? (Anchises) ?????????????????????????????????????? ???????(Aenias) ??????????????????? ???????????????  
 

    
    ????????????? The Birth of Venus ???????
   ???????? William Adolphe Boguereau
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 2
STUV Search for posts by this member.
????????????
Avatarกลุ่ม: ???????????
จำนวนโพสต์: 283
เข้าร่วมเมื่อ: 09 Jul. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 12 Jul. 2002,23:29 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????
?????? ????????????????? .....
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 3
Din Search for posts by this member.
????????????
กลุ่ม: ???????????
จำนวนโพสต์: 137
เข้าร่วมเมื่อ: 01 Jul. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Jul. 2002,00:19 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????????? ?????? ??????? ?????????????????? ????????????????????? ?????????????????  bigsmile.gif
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 4
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 13 Jul. 2002,22:57 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????? ?????? ?????????????????????????? ????? ?????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 5
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 14 Jul. 2002,00:06 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

???????????????????????????????? ??????????????????????? ???? ??????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

          ??????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ??????????????? ??????? (Adonis) ?????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????? ?????????
     
?   ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????

     ??????? ????? & ???????     
     
     ?????? ???????? Francois Lemogne

     ???????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????

    ??????? ????? ??????? ??? ?????? (???????) 
 ?  
    ???????????? Amibale Carracci

     ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 6
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 28 Jul. 2002,17:01 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????? ????? ???????????????????????? Aphrodite ( the goddess of love and beauty)  ?????????
??????? ???? Cupid ???? Eros (god of love)

   ??????? Venus and Cupid ?????? Correggio?
   
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 7
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 28 Jul. 2002,17:29 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

Cupid ???????????????? (????????????)
   ???????  ?Cupid's Forge
           Artist: Collier Smithers
                   Painting Date: 1905


  
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 8
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 29 Jul. 2002,00:52 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

????????????? 
    Psyche Opening the Door into
           Cupid'sGarden
            Artist: John William Waterhouse
                    Painting Date: 1904


     

?  ?  ???????????????????????????????????????? ??????? ???? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????? ??? ????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ?????????????????????? ????????? ??????????????????????????
    ??? Cupid and Psyche
            Artist: Sir Edward Burne-Jones
                    Painting Date: 1865-1887

    
  
?   ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? 

  ?  ???????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????

?
    ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????? 

    ??? Cupid and Psyche
         William Bouguereau

    
    ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????

    ??? cupid and psyche
        Jacques-Louis David

    
?   ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????? 1 ??? ????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????

     ??????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????????        
 ?                         
                        ?     ????? 1

                         
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 9
add Search for posts by this member.
???????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 4831
เข้าร่วมเมื่อ: 27 Jun. 2002

อัตรานิยม: 4
PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Aug. 2002,09:03 Skip to the previous post in this topic. Skip to the next post in this topic. Ignore posts   QUOTE

?????????????????????????????????? ????????? ????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????  ?????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????? ??????????????????? ????????????????????????? 

     ??? Van Dyck's Cupid and Psyche
      

      ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????   

      Cupid and Psyche
           Artist: William Bouguereau


       
       
        The Bath Of Psyche 1890
           Lord Frederick Leighton
 
       

       ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????

       

      ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 

      Cupid and Psyche
           Annie Louisa Swynnerton

      
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
 Post Number: 10
SuperG Search for posts by this member.
??????????????
Avatarกลุ่ม: ?????????????
จำนวนโพสต์: 71
เข้าร่วมเมื่อ: 01 Jul. 2002

อัตรานิยม: ไม่มี
PostIcon โพสต์เมื่อ: 16 Aug. 2002,12:21 Skip to the previous post in this topic.  Ignore posts   QUOTE

?????? ????? ?????? bigsmile.gif...???? ???
Offline
Top of Page Profile Contact Info 
28 คำตอบนับตั้งแต่ 12 Jul. 2002,23:26 < ไปกระทู้เก่ากว่า | ไปกระทู้ใหม่กว่า >

[ เกาะติดกระทู้นี้ :: ส่งต่อกระทู้นี้ :: พิมพ์กระทู้นี้ ]


Page 1 of 3123>>
reply to topic new topic new poll???????????? - ???????? ?????????????????????
E-mail : admin@thummada.com