เข้าสู่ตัวบ้านแปลนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงจดหมายถึงภารโรง

ห้องดูหนังฟังเพลง

เสียงเพลงเสียงธรรม


เพลง

เพลงไทยลูกกรุง (midi)
เพลงไทยลูกทุ่ง (midi)
เพลงเพื่อชีวิต (midi)
เพลงไทยสากล (midi)
เพลงจีน-ญี่ปุ่น (midi)
เพลงสากล Pop,Pop Rock(midi)
เพลงสากล Hard Rock(midi)
เพลงสากล Classic (midi)
เพลงไทยลูกกรุง
เพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงเพื่อชีวิต
เพลงไทยสากล
เพลงจีน-ญี่ปุ่น
เพลงสากล Pop,Pop Rock
เพลงสากล Hard Rock
เพลงสากล Classic
เพลงไทยบรรเลง
เพลงจีนบรรเลง
เพลงธรรม
เพลงบรรเลงขลุ่ยธิเบต
เพลงสวดธิเบต

 


- เพลงไทยลูกกรุง (midi) -

  1. กฎแห่งกรรม - พิทยา บุญญรัตนพันธ์
  2. กระซิบสวาท - บุษยา  รังสี
  3. กล้วยไม้ - องุ่น   เครือพันธุ์
  4. กลัวจะรักไม่จริง-ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสดิวัตน์
  5. กลิ่นราตรี - สุนทราภรณ์
  6. กว่าจะรักกันได้
  7. กว๊านพะเยา-ชรินทร์  นันทนาคร
  8. กังหันสวาท - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
  9. กากีเหมือนดอกไม้ - ชรินทร์  นันทนาคร
 10. กิ่งฟ้า - ธานินทร์  อินทรเทพ
 11. กุญแจใจ - อ้อย อัจฉรา
 12. กุหลาบในมือเธอ - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 13. กุหลาบร่วง - ประทุม  ประทีปะเสน
 14. กุหลาบเวียงพิงค์ - วงจันทร์ ไพโรจน์
 15. เกิดมาพึ่งกัน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 16. ใกล้รุ่ง - เพลงพระราชนิพนธ์
 17. ไกลชู้-ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
 18. ไกลบ้าน - ชรินทร์  นันทนาคร
 19. ขวัญใจเจ้าทุย - รวงทอง ทองลั่นทม
 20. ขวัญเรียม - ชรินทร์  นันทนาคร
 21. ข้องจิต - สุนทราภรณ์  + พูลศรี เจริญพงศ์
 22. ขอพบในฝัน - สุนทราภรณ์
 23. ขอรักคืน - รวงทอง ทองลั่นทม
 24. ขอให้เหมือนเดิม - สุนทราภรณ์
 25. ข้างขึ้นเดือนหงาย - เลิศ ประสมทรัพย์
 26. คงมีวัน - สวลี  ผกาพันธ์
 27. คนจะรักกัน - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
 28. คนเดียวในดวงใจ - ศรีไสล  สุชาติวุฒิ
 29. คนธรรพ์รำพึง - ชรินทร์  นันทนาคร
 30. คนพิการรัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 31. คนร้อยเล่ห์ - ดาวใจ  ไพจิตร
 32. คนเรารักกันยาก - สุวนีย์ เนื่องนิยม
 33. คนลวง - เพียงพิศ  ศิริวิไล
 34. คนหลายใจ - เพียงพิศ  ศิริวิไล
 35. ครวญ
 36. ความรักเพรียกหา - โคโค่แจ๊ส
 37. ความรักไม่รู้จบ - จิตราวดี จิตตเกษม
 38. คอย - นริศ  อารีย์    
 39. คอยพี่ - สุนทราภรณ์
 40. คาวหัวใจ - ธานินทร์  อินทรเทพ
 41. คำมั่นสัญญา - ชรินทร์  นันทนาคร
 42. คำรำพัน - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
 43. ค่ำแล้วในฤดูหนาว - ล้วน  ควันธรรม
 44. คิดจะปลูกต้นรักสักกอ - สวลี  ผกาพันธ์
 45. คิดถึง - จินตนา สุขสถิตย์
 46. คิดถึงเธอแล้วอยากร้องไห้   - ธานินทร์  อินทรเทพ
 47. คิดไม่ถึง - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 48. คีรีบูนบิน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 49. คืนกระจ่างฟ้า - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 50. คืนทรมาน - ดาวใจ  ไพจิตร
 51. คืนนั้น - บุษยา  รังสี
 52. คืนนี้พี่คอยเจ้า - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 53. คืนหนึ่ง - สุเทพ  วงศ์กำแหง - สวลี  ผกาพันธุ์
 54. คุณจะงอนมากไปแล้ว - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 55. คู่ทาษ - ดนุพล แก้วกาญจน์
 56. เคียงเรียม - ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
 57. แค้น - สุวณีย์  เนื่องนิยม
 58. ใครหนอ - สวลี  ผกาพันธ์
 59. งามชายหาด - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
 60. เงาไม้ - นภา หวังในธรรม
 61. จงรัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 62. จอมนางบนกลางใจ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 63. จะคอยขวัญใจ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 64. จันทร์เจ้า - ชรินทร์  นันทนาคร
 65. จับกระแต - ธานินทร์  อินทรเทพ
 66. จ้า.สงกรานต์ - เพลงการ์ตูนสุดสาคร
 67. จากน้อง - อุไรวรรณ คล้ายบรรเลง
 68. จากน้ำตามาเป็นเพลง - ธานินทร์  อินทรเทพ  
 69. จากรัก - ชวลี  ช่วงวิทย์
 70. จ้าวไม่มีศาล
 71. จ้าวหัวใจ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 72. จำเลยรัก   - สวลี  ผกาพันธ์
 73. จุดไต้ตำตอ - ศรีสุดา ,  เลิศ , สมศักดิ์
 74. จุฬาตรีคุณ
 75. จูบ
 76. จูบเย้ยจันทร์-พีระพงษ์-ทวินันท์
 77. โจโจ้ซัง - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
 78. ใจชายใจหญิง - ธรรมรัตน์  นวะมะรัตน์ , อรณี  กานต์โกศล
 79. ใจนางเหมือนทางรถ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 80. ใจรัก
 81. ใจหาย - สุนทราภรณ์
 82. ฉงน - สวลี  ผกาพันธ์
 83. ฉันเป็นของเธอ - สุนทราภรณ์
 84. ฉันยังคอย - เอื้อ  สุนทรสนาน
 85. ฉันยังเหมือนเดิม-ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์
 86. ฉันยังอยู่   - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 87. ชะตาชีวิต - เพลงพระราชนิพนธ์
 88. ชะตาฟ้า - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 89. ชั่วฟ้าดินสลาย - สวลี  ผกาพันธ์
 90. ช่างเขาเถิดนะหัวใจ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
 91. ชำมะเลียง - วินัย  พันธุรักษ์
 92. ชีวิตกับความรัก - ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
 93. ชีวิตเมื่อคิดไป - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 94. ชีวิตวอลซ์   - บุษยา  รังสี
 95. ชู้ทางใจ - วินัย  พันธุรักษ์
 96. เชียงรายรำลึก - โกวิท  เกิดศิริ
 97. ฐานันดรรัก - ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
 98. ดวงใจในฝัน - ชรินทร์  นันทนาคร
 99. ดอกไม้กับแมลง - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
100. ดอกไม้เมืองกรุง - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
101. ดังดวงใจ - นริศ  อารีย์    
102. ดาว - สุเทพ  วงศ์กำแหง
103. ดาวล้อมเดือน - วินัย จุลละบุษปะ
104. ดาวเหนือ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
105. เด็ดดอกรัก - ชรินทร์  นันทนาคร
106. เดียวดาย - สุเทพ  วงศ์กำแหง
107. แดนนภา - บุษยา  รังสี
108. ตราบสิ้นลม - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
109. ตลุงสุขสงกรานต์  
110. ตะลุงเข้ากรุง-ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
111. ตัดสวาท - รวงทอง ทองลั่นทม
112. ตาอินกะตานา - วงสุนทราภรณ์
113. แต่ปางก่อน-สุเทพ วงศ์กำแหง , สวลี  ผกาพันธุ์
114. ใต้ร่มมลุลี
115. ถอนสมอ
116. ถ้าฉันจะรัก - พิทยา บุญญรัตนพันธ์
117. ถิ่นไทยงาม - มัณฑนา โมรากุล
118. ถึงเธอ   - รวงทอง ทองลั่นทม
119. ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม - บุษยา  รังสี
120. ถึงอย่างไรก็รัก - วินัย จุลละบุษปะ
121. ทะเลระทม - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
122. ท่าฉลอม - ชรินทร์  นันทนาคร
123. ทาษชีวิต - วินัย จุลละบุษปะ
124. ทาสทรมาน - ชรินทร์  นันทนาคร
125. ทาสเทวี - ชรินทร์  นันทนาคร
126. ทาสรัก - นริศ  อารีย์    
127. ทำไมถึงทำกับฉันได้ - ดาวใจ  ไพจิตร
128. ที่รัก - ชรินทร์  นันทนาคร
129. ทุ่งรวงทอง - ชรินทร์  นันทนาคร
130. ทุยจ๋าทุย - ชรินทร์  นันทนาคร + รวงทอง  ทองลั่นทม
131. เทพธิดาดอย - พ.ญ.  พันทิวา  สินรัชตานนท์
132. เท่านี้ก็ตรม - สุเทพ  วงศ์กำแหง
133. ไทรโยคแห่งความหลัง - วงจันทร์ ไพโรจน์
134. ธนูรัก - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
135. ธรณีกรรแสง   - สุนทราภรณ์
136. ธารน้ำรัก - สุนทราภรณ์ + ชวลี  ช่วงวิทย์
137. ธาราระทม - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
138. เธออยู่ไหน - สุเทพ  วงศ์กำแหง + สวลี ผกาพันธุ์
139. น้อยใจ  
140. นัดพบ - เชื่อม บุณยเกียรติ
141. นางแก้วในดวงใจ - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
142. นางใจ-สุเทพ  วงศ์กำแหง
143. น้ำตาคลอ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
144. น้ำตาลใกล้มด - วินัย จุลละบุษปะ
145. น้ำตาแสงไต้ - ฉลอง  สิมะเสถียร
146. น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจ - ศรวณีย์  โพธิเทศ
147. เนื้อทองของพี่ - ชรินทร์  นันทนาคร
148. ในโลกแห่งความฝัน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
149. บนลานลั่นทม - รวงทอง ทองลั่นทม
150. บัญชารัก   - จิตติมา เจือใจ
151. บัวกลางบึง - มัณฑนา โมรากุล
152. บัวขาว
153. บางปะกง - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
154. บ้านของเรา - เลิศ ประสมทรัพย์
155. บ้านทรายทอง - สวลี  ผกาพันธ์
156. บ้านเรา - สุเทพ  วงศ์กำแหง
157. บุพเพสันนิวาส - ประพันธ์ สุนทรจามร
158. บุเรงนองลั่นกลองรบ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
159. บุษบาเสี่ยงเทียน - วงจันทร์  ไพโรจน์
160. ปรัศนีหัวใจ   - ดาวใจ  ไพจิตร
161. ปองใจรัก
162. ป่าลั่น - สุเทพ  วงศ์กำแหง
163. ปาหนัน - รวงทอง ทองลั่นทม
164. ปีศาจวสันต์ - บุษยา  รังสี
165. ผิดทางรัก - มนูญ  เทพประทาน
166. ผู้ชนะสิบทิศ - ชรินทร์  นันทนาคร
167. ผู้แพ้รัก - มัณฑนา โมรากุล
168. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา - สุเทพ  วงศ์กำแหง
169. ฝนหยาดสุดท้าย - บุษยา  รังสี
170. ฝั่งหัวใจ   - บุษยา  รังสี
171. ฝัน - เพลงพระราชนิพนธ์
172. ฝากเพลงถึงเธอ - ธานินทร์  อินทรเทพ
173. ฝากรัก - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
174. ฝากรักเอาไว้ในเพลง - จินตนา  สุขสถิตย์
175. ฝากลมวอน
176. ฝากหมอน - บุษยา  รังสี
177. พนาโศก - เลิศ ประสมทรัพย์
178. พรปีใหม่
179. พรพรหม - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - สุนทราภรณ์
180. พรานทะเล - สุนทราภรณ์
181. พรานเบ็ด - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
182. พรานไพร - สุนทราภรณ์
183. พรานล่อเนื้อ - สุนทราภรณ์
184. พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย - สุเทพ  วงศ์กำแหง
185. พี่บุญน้อย - ธานินทร์  อินทรเทพ
186. พี่มาทีหลัง - ธานินทร์  อินทรเทพ
187. พี่รักเจ้า - สุนทราภรณ์
188. เพราะขอบฟ้ากว้าง - ชรินทร์  นันทนาคร
189. เพ้อ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
190. เพียงคำเดียว - รณชัย ถมยาปริวัฒน์
191. เพื่อคุณ - รวงทอง ทองลั่นทม
192. เพื่อน้อง - ชรินทร์  นันทนาคร
193. แพ้รัก - นริศ  อารีย์    
194. ฟลอร์เฟื่องฟ้า - วินัย จุลละบุษปะ
195. ฟ้าครึ้มฝน - เอื้อ  สุนทรสนาน
196. ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง - เกศินี วงศ์ภักดี
197. แฟนซีชีวิต - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
198. ภาพดวงใจ - ชรัมภ์ เทพชัย
199. ภูกระดึง - มัณฑนา โมรากุล
200. มนต์รักดอกคำใต้
201. มนต์รักเรียกหา
202. มนต์รักฤดูร้อน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
203. ม่านบังตา - นัดดา วิยะกาญจน์
204. เมื่อมาอย่ากลัว - ศรีสุดา  รัชตะวรรณ
205. เมื่อวานนี้ - สวลี  ผกาพันธ์
206. แม่พิมพ์ของชาติ - วงจันทร์ ไพโรจน์
207. แมวกะหนู
208. แม่สอดสะอื้น - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
209. แม่สาย - ศรีสุดา  เริงใจ
210. ไม่รักไม่ว่า - ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
211. ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก - ศรีไศล  สุชาติวุฒิ
212. ยอยศพระลอ - ชินกร ไกรลาศ
213. ยังคอย - ชรินทร์  นันทนาคร
214. ยามจน - เอื้อ  สุนทรสนาน
215. ยามชัง - ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
216. ยามเย็น - เพลงพระราชนิพนธ์
217. เย็นลมว่าว - วินัย จุลละบุษปะ
218. เย้ยฟ้าท้าดิน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
219. รอ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
220. ร้อนนี้พี่ยังหนาว
221. รอยบุญรอยกรรม   - สุนทราภรณ์
222. ระฆังใจ - สุเทพ  วงศ์กำแหง
223. รัก - เพลงพระราชนิพนธ์
224. รักข้ามขอบฟ้า - ศรีไศล  สุชาติวุฒิ
225. รักคุณเข้าแล้ว - สุเทพ  วงศ์กำแหง
226. รักฉันสักครึ่งหัวใจ - สุนทราภรณ์
227. รักต้องห้าม
228. รักเธอนิรันดร์-ละครทีวี รอยรักรอยอดีต
229. รักเธอนิรันดร์-ศิรศักดิ์  อิทธิพลพานิชย์
230. รักบังใบ - รวงทอง ทองลั่นทม
231. รักไม่รู้ดับ - สวลี  ผกาพันธ์
232. รักวันเติมวัน - แน่งน้อย  สงวนรักษ์
233. รักอย่ารู้คลาย - สุเทพ  วงศ์กำแหง
234. รักเอ๋ยรักข้า - สวลี  ผกาพันธ์
235. รักเอาบุญ - สุนทราภรณ์
236. ราคาความคิดถึง - นิทัศน์ ละอองศรี
237. รำพันสวาท - สุเทพ  วงศ์กำแหง
238. รำวงวันสงกรานต์
239. ริมฝั่งน้ำ - มาริษา อมาตยกุล
240. เริงตลุง - สุนทราภรณ์
241. เริงสงกรานต์ - สุนทราภรณ์
242. เรือนแพ - ชรินทร์  นันทนาคร
243. เรือมนุษย์ - เอื้อ  สุนทรสนาน
244. แรมพิศวาส - รวงทอง ทองลั่นทม
245. ลมจ๋า - ชรินทร์  นันทนาคร
246. ลมทะเล-สุนทราภรณ์
247. ลมหนาว - เพลงพระราชนิพนธ์
248. ลมหวน
249. ล้มเองลุกเอง - ภัสสร บุญยเกียรติ
250. ลาก่อนความรัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
251. ลาทีปากน้ำ - นพดล ชาวไร่เงิน
252. ลาแล้วภูพิงค์ - บุษยา  รังสี
253. ลุ่มเจ้าพระยา - สุเทพ  วงศ์กำแหง
254. แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร   - สวลี  ผกาพันธ์
255. โลกกับความรัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
256. โลกนี้คือละคร - สุเทพ  วงศ์กำแหง
257. โลกลวง - สุเทพ  วงศ์กำแหง
258. วนาสวาท - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
259. วอลซ์นาวี - อุไรวรรณ คล้ายบรรเลง - บุญส่ง  สุนทรโลหิต
260. วังบัวบาน -  มัณฑนา  โมรากุล
261. วานลมจูบ   - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
262. วิญญาณในภาพถ่าย - ทิวา  เด่นประภา
263. วิหคเหินลม - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
264. แว่วเสียงเธอ - วินัย จุลละบุษปะ
265. ศกุนตลา - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
266. โศกา  โศกี - ถวัลย์ พุกาธร
267. สนต้องลม - รวงทอง ทองลั่นทม
268. สไบแพร - ชรินทร์  นันทนาคร
269. สวรรค์มืด - สุเทพ  วงศ์กำแหง
270. สวัสดีปีใหม่ - สุนทราภรณ์
271. สั่งไทร - บุษยา  รังสี
272. สั่งฟ้าฝากดิน - ชรินทร์  นันทนาคร
273. สั่งรัก - วัลลภ  วิชชุกร
274. สัญญารัก - ชรินทร์ นันทนาคร + เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
275. สามพราน - วินัย จุลละบุษปะ
276. สายชล - จันทนีย์ อุนากูล
277. สายทิพย์
278. สายน้ำไม่ไหลกลับ   - วงศ์จันทร์ ไพโรจน์
279. สายฝน - เพลงพระราชนิพนธ์
280. สาวตางาม - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
281. สาวบ้านบึง-ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
282. สาวอัมพวา - นพดล ชาวไร่เงิน
283. สาส์นรัก - มัณฑนา โมรากุล
284. สิ้นกลิ่นดิน - วินัย  พันธุรักษ์
285. สิ้นสวาท - รังษิยา บรรณกร
286. สีชัง - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
287. สุขกันเถอะเรา
288. สุริยัน-จันทรา - สุเทพ  วงศ์กำแหง
289. เสน่หา - ศรีไศล  สุชาติวุฒิ
290. เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น - รวงทอง ทองลั่นทม
291. เสียแรงรักใคร่ - เอื้อ  สุนทรสนาน
292. แสงเดือน - เพลงพระราชนิพนธ์
293. แสงเทียน - เพลงพระราชนิพนธ์
294. แสนแสบ - ชรินทร์  นันทนาคร
295. หงษ์เหิน - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
296. หนองบัว - บุษยา  รังสี
297. หนามชีวิต - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
298. หนี้มาร - ชรินทร์  นันทนาคร
299. หนึ่งน้องนางเดียว   - สุนทราภรณ์
300. หนึ่งในดวงใจ - ชวลี ช่วงวิทย์
301. หนึ่งในดวงใจ - สุนทราภรณ์
302. หนึ่งในร้อย - สมจิต  ตัดจินดา
303. หยาดน้ำฝนหยดน้ำตา - ธานินทร์  อินทรเทพ
304. หยาดฝนแห่งความรัก - สุนทราภรณ์
305. หยาดเพชร - ชรินทร์  นันทนาคร
306. หยาดรุ้ง - ชรินทร์  นันทนาคร
307. หรีดรัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
308. หวงรัก - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
309. หอรัก หอร้าง - สุเทพ  วงศ์กำแหง
310. หักใจไม่คิด - ชรินทร์  นันทนาคร
311. หัวใจมีปีก - จิตติมา เจือใจ
312. หัวหินสิ้นมนต์รัก - สุเทพ  วงศ์กำแหง
313. หากรู้สักนิด - สวลี  ผกาพันธ์
314. หาดผาแดง
315. หิมพานต์ - บุษยา  รังสี
316. เหมือนคนละฟากฟ้า - ธานินทร์  อินทรเทพ
317. เหมือนตายจากกัน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
318. แหวนประดับก้อย - ล้วน  ควันธรรม
319. อย่าเกลียดบางกอก - ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
320. อย่าเห็นกันดีกว่า   - ธานินทร์  อินทรเทพ  
321. อยู่เพื่อลูก - ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
322. อ้อมกอดพี่
323. อาทิตย์อับแสง - เพลงพระราชนิพนธ์
324. อารีดัง - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
325. อาลัยรัก - ชรินทร์  นันทนาคร
326. อำนาจเงิน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
327. อุทยานดอกไม้ - วงจันทร์ ไพโรจน์
328. แอบรักเขา - เพียงพิศ  ศิริวิไล
329. โอ้ยอดรัก - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี

***********


- เพลงไทยลูกทุ่ง (midi) -

  1. กระดังงาลนไฟ - ทูล  ทองใจ
  2. กระท่อมปลายนา - ทูล  ทองใจ
  3. กระท่อมไพรวัลย์ - สมยศ  ทัศนพันธ์
  4. กลับเถิดเรียม - เมืองมนต์ สมบัติเจริญ
  5. กลิ่นปรางนางหอม - ทูล  ทองใจ
  6. แก่งคอย - ก้าน  แก้วสุพรรณ
  7. แก้วลืมดง - สุรพล  สมบัติเจริญ
  8. ไก่ฟ้า - ชาญ  เย็นแข
  9. ของปลอม   - สุรพล  สมบัติเจริญ
 10. ข้าวไม่มีขาย - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 11. ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน - ภูมินทร์  อินทพันธุ์
 12. คนงามลืมง่าย - ศรชัย  เมฆวิเชียร
 13. คนสวยใจดำ-ระพิน  ภูไท
 14. คนหัวล้าน - สุรพล  สมบัติเจริญ
 15. ค่าน้ำนม - ชาญ  เย็นแข
 16. คิดถึงพี่ไหม - รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 17. คิดถึงพี่ไหม - ศรคีรี ศรีประจวบ
 18. คืนนั้นสวรรค์ล่ม - ทูล  ทองใจ
 19. คุณนายโรงแรม   - ระพิน  ภูไท
 20. ใครลืมใครก่อน - สายัณห์  สัญญา  
 21. เงือกน้อยในธารา - สมยศ  ทัศนพันธุ์
 22. จดหมายจากสุพรรณ   - ก้าน  แก้วสุพรรณ
 23. จดหมายเป็นหมัน - ขวัญชัย  เพชรร้อยเอ็ด
 24. จักรยานคนจน   - ยอดรัก สลักใจ
 25. จูบมัดจำ - ทูล  ทองใจ
 26. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน - พุ่มพวง  ดวงจันทร์
 27. ชายไร้โบสถ์   - สมยศ ทัศนพันธุ์
 28. ชายสามโบสถ์ - ชาญ เย็นแข
 29. เซียมซีเสี่ยงรัก - สมยศ  ทัศนพันธุ์
 30. แซ่ซี้อ้ายลื้อเจ็กนั้ง - สุรพล  สมบัติเจริญ
 31. ดรรชนีไฉไล   - สุรพล  สมบัติเจริญ
 32. ด่วนพิศวาส - ผ่องศรี  วรนุช
 33. ดาวจรัสแสง - ก้าน  แก้วสุพรรณ
 34. ดาวลูกไก่ - พร ภิรมย์
 35. เดือนต่ำดาวตก - ทูล  ทองใจ
 36. เดือนหงายที่ริมโขง - สุรพล  สมบัติเจริญ
 37. ตอไม้ที่ตายแล้ว-รังษี  เสรีชัย
 38. ตอไม้ที่ตายแล้ว-ศิรินทรา  นิยากร
 39. ทหารบกพ่ายรัก - ยอดรัก สลักใจ
 40. ไทยดำรำพัน - ก.วิเสด
 41. เธอรู้หรือเปล่า - ทูล  ทองใจ
 42. น้อยใจรัก - ผ่องศรี  วรนุช
 43. นางแก้ว - ทูล  ทองใจ
 44. นางรอง - ทูล  ทองใจ
 45. น้ำค้างเดือนหก - สุรพล  สมบัติเจริญ
 46. น้ำตาจ่าโท - สุรพล  สมบัติเจริญ
 47. น้ำตาเทียน - ทูล  ทองใจ
 48. น้ำตาลก้นแก้ว - ก้าน  แก้วสุพรรณ
 49. น้ำตาลาไทร - พร ภิรมย์
 50. น้ำท่วม - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 51. น้ำลงเดือนยี่ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 52. นิราศเวียงพิงค์ - ทูล  ทองใจ
 53. ในฝัน - ทูล  ทองใจ
 54. บัวตูมบัวบาน - พร ภิรมย์
 55. บ้านใกล้เรือนเคียง - ชาย เมืองสิงห์
 56. บ้านน้อยหลังนี้ - สุรพล  สมบัติเจริญ
 57. บาร์หัวใจ - ผ่องศรี  วรนุช
 58. ปรารถนา - ทูล  ทองใจ
 59. เป็นโสดทำไม - สุรพล  สมบัติเจริญ
 60. โปรดเถิดดวงใจ-ทูล  ทองใจ
 61. ฝนเดือนหก - รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 62. ฝนตกฟ้าร้อง - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 63. ฝนหนาวสาวครวญ - ผ่องศรี  วรนุช
 64. ฝากดิน - ผ่องศรี  วรนุช
 65. พี่ยังไม่แก่หรอกน้องเอ๋ย   - สุรพล  สมบัติเจริญ
 66. มนต์เมืองเหนือ - ทูล  ทองใจ
 67. มนต์รักลูกทุ่ง - ไพรวัลย์ ลูกเพชร
 68. มอง - สุรพล  สมบัติเจริญ
 69. ม่านไทรย้อย - พุ่มพวง  ดวงจันทร์
 70. เมษาสงกรานต์ - ธิดา ดวงดาว
 71. แม่ค้าตาคม - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 72. แม่แตงร่มใบ - ชัยชนะ  บุณนะโชติ
 73. แม่นางนกขมิ้น   - สมยศ  ทัศนพันธุ์
 74. แม่ศรีเรือน-ชาญ  เย็นแข
 75. ยมบาลเจ้าขา - บุปผา  สายชล
 76. รอยไถแปร - ก้าน  แก้วสุพรรณ
 77. รักคนชื่อน้อย-เพชร โพธาราม
 78. รักจางที่บางปะกง - สดใส  รุ่งโพธิ์ทอง
 79. รังรักในจินตนาการ - ทูล  ทองใจ
 80. ล่องใต้-ชัยชนะ  บุณนะโชติ
 81. ลาสาวแม่กลอง - พนม  นพพร
 82. แล้วจะรู้ว่าพี่รัก - ทูล  ทองใจ
 83. สองฝั่งของ - พุ่มพวง  ดวงจันทร์
 84. สัญญาห้าปี - สายัณห์  สัญญา  
 85. สามหัวใจ - ชาญ  เย็นแข
 86. สาวชาวสวน - ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์
 87. สาวผักไห่ - ชาตรี  ศรีชล
 88. สาวสวนแตง - สุรพล  สมบัติเจริญ
 89. สาวหน้าฝน - สุรพล  สมบัติเจริญ
 90. สาส์นรักฉบับล่า - ทูล  ทองใจ
 91. สิบหกปีแห่งความหลัง - สุรพล  สมบัติเจริญ
 92. เสียงขลุ่ยเรียกนาง-ศรคีรี  ศรีประจวบ
 93. เสียงขลุ่ยเรียกนาง - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 94. เสียงดุเหว่าแว่ว - ทูล  ทองใจ
 95. เสียวไส้   - สุรพล  สมบัติเจริญ
 96. โสนน้อยเรือนงาม - ก้าน  แก้วสุพรรณ
 97. หงส์ปีกหัก - สุรพล  สมบัติเจริญ
 98. หนาวลมที่เรณู - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 99. หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ-ศรเพชร - น้องนุช
100. หนุ่มนารอนาง - ไวพจน์  เพชรสุพรรณ
101. หวนคะนึง - ทูล  ทองใจ
102. หัวใจเดาะ - สุรพล  สมบัติเจริญ
103. หัวใจผมว่าง - สุรพล  สมบัติเจริญ
104. เหนือดวงชีวา - ทูล  ทองใจ
105. เหมือนข้าวคอยเคียว - เพลินพิศ  พูนชนะ
106. เหมือนข้าวคอยเคียว - อรวี สัจจานนท์
107. ไหนว่าไม่ลืม - ผ่องศรี  วรนุช
108. อย่ามาคิดถึงฉันเลย   - สมยศ  ทัศนพันธุ์
109. อันเป็นดวงใจ - ทูล  ทองใจ
110. อ่านหัวใจ - ทูล  ทองใจ
111. อีแมะ - ศรคีรี  ศรีประจวบ
112. ไอ้หนุ่มตังเก - ไพรวัลย์ ลูกเพชร

***********


- เพลงเพื่อชีวิต (midi) -

  1. กระถางต้นไม้ให้คุณ - คาราบาว
  2. กลิ่นรวงทอง - แอ๊ด คาราบาว
  3. กำลังใจ - หงา คาราวาน
  4. ความรัก - สุรชัย  จันทิมาธร
  5. คำสัญญา - สาว สาว สาว
  6. คำสัญญา - อินโดจีน
  7. คิดถึงบ้าน - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
  8. คืนรัง - สุรชัย จันทิมาธร
  9. เจ้าสาวผีเสื้อ - แอ๊ด คาราบาว
 10. ดวงจำปา-คาราวาน
 11. ดอกไม้ให้คุณ - สุรชัย  จันทิมาธร
 12. นกเขาไฟ - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
 13. บินหลา - แฮมเมอร์
 14. บินหลากู้เสรี - นิตยา  บุญประสิทธิ์
 15. ปณิธาน - หงา คาราวาน
 16. ยิ้มกลางสายฝน - อรวี สัจจานนท์
 17. รักและหวัง - คาราวาน
 18. รำวงชาวฟ้า - สุรชัย จันทิมาธร.+ สุนทรี เวชานนท์
 19. โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธิ์  คำภีร์
 20. แสงดาวแห่งศรัทธา - วงกรรมาชน

***********


- เพลงไทยสากล (midi) -

  1. Home - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
  2. กลิ่นดอกโศก - วงแกรนด์เอ็กซ์
  3. กุหลาบแดง - ไก่ พรรณนิภา
  4. เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร
  5. ขอใครสักคน - ลีโอ พุฒ
  6. ขอบฟ้า ขอบฝั่ง ความหวัง แผ่นดิน - มิสเตอร์ทีม
  7. ขาดเธอ ขาดใจ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
  8. ขี้หึง - Silly Fools
  9. ความรักเพรียกหา - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 10. คิดถึงเธอ - นา' กา
 11. คิดถึงเธอทุกที - โก้ เศกพล อุ่นสำราญ  
 12. จูบฟ้าลาดิน   - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 13. ใจหนุ่มใจสาว - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 14. ฉันนั่งดูรูปเธอ - ชัด ชัยชัตน์ ศรีศุภวัฒนะ
 15. ชาวดง - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 16. ชื่นรัก - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 17. ดอกไม้กับแจกัน - Seven
 18. ดั่งนกเจ็บ - อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์
 19. ดาวประดับใจ - ดอน  สอนระเบียบ
 20. ตะกายดาว-เรวัติ พุทธินันท์
 21. ตะวันชิงพลบ -
 22. ตากับหลาน - จรัล  มโนเพชร
 23. เต็มใจให้ - ศุ  บุญเลี้ยง
 24. เติมใจให้กัน -มัม(ลาโคนิค)
 25. ทรายกับทะเล - นันทิดา  แก้วบัวสาย
 26. ทะเลเปี่ยมรัก - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 27. ทะเลไม่เคยหลับ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 28. ทั้งรู้ก็รัก - ชรัส  เฟื่องอารมณ์
 29. ทานตะวัน
 30. เธอมีจริง
 31. นกขมิ้น - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 32. น้อยใจยา - จรัล & สุนทรีย์
 33. นางโลม - ดอน  สอนระเบียบ
 34. น้ำเซาะทราย - จำรัส  เศวตาภรณ์
 35. น้ำพริกปลาทู - สามารถ  พยัคฆ์อรุณ
 36. นิทานหิ่งห้อย - วงเฉลียง
 37. บ้านบนดอย - จรัล  มโนเพชร
 38. ปาฏิหาริย์ - กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 39. เป็นไปไม่ได้ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 40. ผืเสื้อ - ชรัส  เฟื่องอารมณ์
 41. ผู้ชนะ-โลโซ
 42. ผู้หญิงลืมยาก - Pink
 43. ฝน - เบิร์ด & ฮาร์ท
 44. ฝนตกแดดออก -วงชาตรี
 45. ฝัน-ฝัน   - ทิพวรรณ  ปิ่นภิบาล
 46. พี่สาวครับ - จรัล  มโนเพชร
 47. เพราะฉะนั้น - ชรัส  เฟื่องอารมณ์
 48. เพียงชายคนนี้(ไม่ใช่ผู้วิเศษ) - เพชร โอสถานุเคราะห์
 49. มะเมี้ยะ - จรัล  มโนเพชร
 50. มิดะ - จรัล  มโนเพชร
 51. แม่-โลโซ
 52. ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
 53. ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 54. รักกันหนอ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 55. รักเธอไม่มีวันหยุด
 56. รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล  มโนเพชร
 57. เริงรถไฟ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 58. ลมรัก - เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์
 59. ลมหนาวและดาวเดือน
 60. ลำนำรัก - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 61. ลืม - เบิร์ด & ฮาร์ท
 62. วันใสๆ - กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 63. วิมานดิน - นันทิดา  แก้วบัวสาย
 64. สกุณา - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 65. สองกายหัวใจเดียว
 66. สาวเชียงใหม่ - จรัล  มโนเพชร
 67. สาวมอเตอร์ไซด์ - จรัล  มโนเพชร
 68. แสงจันทร์ - มาลีฮวนน่า
 69. หนึ่งในดวงใจ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 70. หนึ่งมิตรชิดใกล้ - วสันต์ โชติกุล
 71. หนุ่มเชียงใหม่ - จรัล  มโนเพชร
 72. หนูอยากเป็นอะไร - ธงไชย แมคอินไตย์
 73. หมื่นไมล์แค่ใจเอื้อม - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 74. หลับตา - ชรัส  เฟื่องอารมณ์
 75. เหมือนนกไร้ปีก-กรพินธุ์ The Celebration
 76. แหวนใบไม้ถัก-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 77. ให้ - สุชาติ ชวางกูร
 78. ไหนว่าจะจำ - ดิอิมพอสซิเบิ้ล
 79. อยากลืม - สาว สาว สาว
 80. อยากลืมกลับจำ - เรนโบว์
 81. อาญารัก-ละครทีวี อาญารัก
 82. อุ๊ยคำ - จรัล  มโนเพชร
 83. โอ้รัก.. - ดิอิมพอสซิเบิ้ล

***********


- เพลงจีน-ญี่ปุ่น (midi) -

  1. ๘ เซียนข้ามทะเล - 八仙过海
  2. Tsunami
  3. ซากุระ - さくらさくら
  4. ดอกกุหลาบบานแล้ว - バラが咲いた
  5. เพลงจีน
  6. เพลงจีน
  7. เพลงจีน
  8. มังกรหยกภาค ๑
  9. มังกรหยกภาค ๑
 10. มังกรหยกภาค ๑
 11. มังกรหยกภาค ๑
 12. มังกรหยกภาค ๑

***********


- เพลงสากล Pop,Pop Rock(midi) -

  1. 500 Miles -The Every Brothers
  2. A Whiter Shade Of Pale - Paul McCartney
  3. All I Have To Do Is Dream   -The Everly Brothers
  4. Alone Again (Naturally) -Gilbert O'Sullivan
  5. And I Love You So - Perry Como
  6. Annie’s Song - John  Denver
  7. Another Day - Paul McCartney
  8. Babe - Styx
  9. BAND ON THE RUN   - Paul McCarney & Wings
 10. Beauty and the Beast - Angela Lansbury
 11. Ben - Michael Jackson
 12. Better Man - Robbie Williams
 13. Beyond the Sea - Helen Shapiro
 14. Black and White - Three dog night
 15. Blowing in the Wind -Bob Dylan
 16. Border Line - Chris de Burgh
 17. Bridge Over Troubled Water - Simon and Garfunkel
 18. Can't Help Falling in Love - Elvis Presley
 19. Cinnamon Girl-Neil Young
 20. Climb Every Mountain
 21. Don't Cry For Me Argentina - Madonna
 22. Do-Re-Mi - Julie Andrews
 23. Dust In The Wind - Kansus
 24. Ebony And Ivory - Paul McCartney
 25. Edelweiss
 26. Eternal Flame - The Bangles
 27. Fly Away - John  Denver
 28. For All We Know - Carpenters
 29. For The Good Times - Perry Como
 30. Green Fields - Brothers Four
 31. Heart of Gold -Neil Young
 32. Hello Darling - Tracy Huang
 33. Here Comes The Sun - Beatles
 34. How Can You Mend a Broken Heart - Bee Gees
 35. How Deep is Your Love - Bee Gees
 36. I Have Confidence
 37. I Started a Joke - Bee Gees
 38. I'll Never Dance Again - Bobby Rydell
 39. Imagine - John Lennon
 40. Jealous Guy - John Lennon
 41. Joy To The World - Three dog night
 42. Lady in Red
 43. Leaving On A Jet Plane - John  Denver
 44. Love Will Keep Us Alive - Eagles
 45. Love Changes Everything
 46. Love Me Tender - Elvis Presley
 47. Love Story - Ali Macgraw  & Ryan O ' neal
 48. Maria
 49. Mas Alla - Gloria Estefan
 50. Massachusetts - Bee Gees
 51. Morning Has Broken - Cat Stevens
 52. My Favorite Things.
 53. My Sweet Lord - Beatles
 54. No Woman No Cry - Bob Marley
 55. Oh My Love - John Lennon & Yoko Ono
 56. Old-Fashioned Love Song - Three dog night
 57. One - Three dog night
 58. Our House - Crosby, Stills, Nash & Young
 59. Que Sera,Sera - Doris Day
 60. Redemption Song   - Bob Marley
 61. River of No Return - Marilyn Monroe
 62. Run to Me - Bee Gees
 63. Send in the clowns - Barbra Streisand
 64. SHE'S THE ONE - Robbie Williams
 65. Sing - Carpenters
 66. Sixteen Going On Seventeen - Julie Andrews
 67. So Long, Farewell
 68. Something - Beatles
 69. Something Good
 70. Streets of London - Ralph Mc.Tell
 71. Subaru - Alice
 72. Sukiyaki - Kyu Sakamoto
 73. Sunshine On My Shoulders - John  Denver
 74. Superstar - Carpenters
 75. Take Me Home, Country Roads - John  Denver
 76. TEARS IN HEAVEN - Eric Clapton
 77. The Cruel War
 78. The Impossible Dream
 79. The Lonely Goatherd
 80. The One You Love - Glenn Frey
 81. The Sound of Music - Julie Andrews
 82. Those were the days - Mary Hopkin
 83. Time to say goodbye - Sarah Brightman & Andrea Bocelli
 84. To Love Somebody - Bee Gees
 85. UNCHAINED MELODY - Righteous Bb
 86. Unchained Melody (love theme from "Ghost") - Righteous Brothers
 87. Vincent - Don Mclean
 88. Volare - Russell Watson
 89. What is a Youth
 90. YESTERDAY - Beatles
 91. Yesterday Once More - Carpenters
 92. YESTERDAY WHEN I WAS YOUNG - Glen Campbell
 93. You Are the Sunshine of My Life. - Stevie Wonder

***********- เพลงสากล Hard Rock(midi) -

  1. Behind Blue Eye's - The Who
  2. Black Magic Woman - Satana
  3. Burn   - Deep Purple
  4. Everybody Needs A Friend - Wishbone Ash
  5. FIREFLY -Uriah Heep
  6. Heaven and_Hell -Black Sabbath
  7. Highway Star   - Deep Purple
  8. Holiday - Scorpions
  9. I Can't Tell You Why - The Eagles
 10. Nights In White Satin - Moody Blues
 11. No Quarter - Led Zeppelin
 12. Smoke on the Water - Deep Purple
 13. Soldier of Fortune   - Deep Purple
 14. STILL LOVING YOU   - Scorpions
 15. Take It Easy - Eagles
 16. The Battle Of Evermore - Led Zeppelin
 17. Wind of Change - Scorpions
 18. Wonderworld -Uriah Heep

***********


- เพลงสากล Classic (midi) -

  1. Air on a G String - Bach
  2. Ave-Maria - Bach
  3. BALLADE No 1in G Minor Opus 23 - Chopin
  4. Brandenburg  Concerto No.2  1 st movement - Bach
  5. Concerto No.3 in D minor For Two Violins - Bach
  6. Etude in C minor opus 10, No.12 ( Revolutionary Etude ) - Chopin
  7. Fantaisie-Impromptu in C# m, Op.66 - Chopin
  8. Four Seasons " Spring" - Vivaldi
  9. Jesus, Joy of Man' s Desiring - Bach
 10. Mazurka in F#, OP N . 1 - Chopin
 11. Messiah - Handel
 12. Minuet in G - Bach
 13. Nocturne No.1 Bb - Chopin
 14. Piano Concerto No.2 in F minor ( Larghetto) - Chopin
 15. POLONAISE IN A-FLAT MAJOR, OPUS 53 - Chopin
 16. Toccata and Fugue iin D minor - Bach
 17. Waltz in B m, Op.69 N0.2 - Chopin
 18. Water Music - Handel
 19. เพลงระบำใบไม้ (saiddone)

***********


- เพลงไทยลูกกรุง -

  1. กอด-อรวี สัจจานนท์
  2. กาลเวลา-ลินจง บุญนากรินทร์
  3. กุหลาบเวียงพิงค์-วงจันทร์ ไพโรจน์
  4. แก้วตาขวัญใจ - เพลงพระราชนิพนธ์
  5. ใกล้รุ่ง - เพลงพระราชนิพนธ์
  6. ไกลชู้-ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา
  7. ขอให้เหมือนเดิม-เอื้อ สุนทรสนาน
  8. คนจะรักกัน - เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี
  9. คอย-ฝน ธนสุนทร
 10. คำคน - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 11. คิดจะปลูกต้นรักสักกอ-สวลี ผกาพันธุ์
 12. คิดถึงฉันบ้างคืนนี้-อรวี สัจจานนท์
 13. คิดเอาไว้ในใจ-เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
 14. จำได้ไหม-รวงทอง ทองลั่นทม
 15. ชะตาชีวิต - เพลงพระราชนิพนธ์
 16. ดวงใจกับความรัก - เพลงพระราชนิพนธ์
 17. ดอกแก้ว - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 18. ตลุงเข้ากรุง
 19. ตลุงเข้ากรุง - ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 20. เตรียมการณ์รัก-ธานินทร์ อินทรเทพ
 21. ถามสักคำก่อนไป-ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
 22. ทาสทรมาน - ชรินทร์  นันทนาคร
 23. น้ำตาลก้นแก้ว-ยอดรัก สลักใจ
 24. น้ำตาแสงไต้ - ฉลอง  สิมะเสถียร
 25. ปีศาจวสันต์-บุษยา รังษี
 26. เปียจ๋า-นริศ อารีย์
 27. ฝั่งหัวใจ - บุษยา  รังสี
 28. ฝากรัก-อรวี สัจจานนท์
 29. พรานทะเล - สุนทราภรณ์
 30. เพื่อนขี้อ้อน-ธานินทร์ อินทรเทพ
 31. ยามรัก-ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 32. ยามราตรี-บุษยา รังสี
 33. รัก - เพลงพระราชนิพนธ์
 34. รักกันไว้เถิด-รวมศิลปิน
 35. รักปักใจ-ลินจง บุญนากรินทร์
 36. รักหมดใจ-ฝน ธนสุนทร
 37. รักอย่ารู้คลาย - สุเทพ  วงศ์กำแหง
 38. รักอย่ารู้คลาย-สุเทพ วงศ์กำแหง
 39. รักอย่ารู้คลาย-ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 40. ริมฝั่งน้ำ-มาริษา อมาตยกุล
 41. วันคอย-ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา
 42. แว่วเสียงซึง-มณีมุกดา
 43. สมมุติว่าเขารัก-โฉมฉาย อรุณฉาน
 44. สายชล-จันทนีย์ อุนากูล
 45. สายฝน - เพลงพระราชนิพนธ์
 46. เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น-รวงทอง ทองลั่นทม
 47. แสงเดือน - เพลงพระราชนิพนธ์
 48. แสงเทียน - เพลงพระราชนิพนธ์
 49. หนึ่งในดวงใจ-ชวลี ช่วงวิทย์
 50. อาทิตย์อับแสง - เพลงพระราชนิพนธ์
 51. อุทยานดอกไม้ - วงจันทร์ ไพโรจน์
 52. อุษาสวาท-เอื้อ สุนทรสนาน

***********


- เพลงไทยลูกทุ่ง -

  1. 1479 รหัสรัก รหัสใจ - หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์
  2. กระต่ายหมายจันทร์ - พิทักษ์ เสริมราษฏร์
  3. กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง - เอกราช  สุวรรณภูมิ
  4. กลับเถิดเรียม - เมืองมนต์ สมบัติเจริญ
  5. กลับมาทำไม - เอกราช สุวรรณภูมิ
  6. เก็บเงินแต่งงาน - ศรเพชร ศรสุพรรณ
  7. เกลียดห้องเบอร์ 5 - อี๊ด วงฟลาย
  8. เกินใจไขว่คว้า - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
  9. แก้วลืมคอน - สมยศ ทัศนพันธ์
 10. ไก่จ๋า - สายันต์  สัญญา
 11. ขวัญใจคนจน-ปรีชา บุณยเกียรติ
 12. ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ - กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ
 13. ขอให้โสดทีเถอะ - พุ่มพวง ดวงจันทร์
 14. ขันหมากเศรษฐี - เสกศักดิ์ ภู่กันทอง
 15. ข้าวไม่มีขาย - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 16. ขี้เหร่โดนรัก - ฝน ธนสุนทร
 17. เข้าเวรรอ - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 18. คนใกล้เมื่อไกลบ้าน - ต่าย อรทัย ดาบคำ
 19. คนไกลเบอร์เก่า - พลพล พลกองเส็ง & ต่าย อรทัย ดาบคำ
 20. คนดีที่อ้ายบ่ฮัก - บุญตา เมืองใหม่
 21. คนที่รอคอย - แจ๊ค  ธนพล
 22. คนสวยใจดำ - ระพิน ภูไท
 23. คนหัวใจโทรม - ยอดรัก สลักใจ
 24. คอยเรียม - ก้าน แก้วสุพรรณ
 25. ค่อยๆ ปล่อยมือ - ฝน ธนสุนทร
 26. ค่าน้ำนม-ด.ญ.พีรลดา สุขวัฒน์
 27. คิดถึงจังเลย - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 28. คืนนั้น - ทูล ทองใจ
 29. คุณนายโรงแรม - ระพิน ภูไท
 30. จดหมายจากแม่ - เสรี รุ่งสว่าง
 31. จะขอก็รีบขอ - ศิรินทรา นิยากร
 32. จะฝันถึงเธอ - แอร์ สุชาวดี
 33. จะอยู่เคียงข้างเธอ - บิว กัลยาณี
 34. จักรยานคนจน - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 35. จากเหนือเมื่อหนาว - ทูล ทองใจ
 36. จูบมัดจำ - ทูล ทองใจ
 37. ใจจะขาด - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 38. ใจสารภาพ - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 39. ใจอ่อน - ฝน ธนสุนทร
 40. ฉันทนาที่รัก - ทัช  ณ ตะกั่วทุ่ง
 41. ชวนชม - ยอดรัก สลักใจ
 42. ชายใจพระ - สมยศ ทัศนพันธ์
 43. ชายสามโบสถ์ - ชัยชนะ บุญนะโชติ
 44. ช้ำรักจากเมืองชล - ชาตรี ศรีชล
 45. ชีวิตไอ้ธรรม - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 46. โชคดีที่มีเธอ - ฝน ธนสุนทร
 47. ซมซาน - ชาตรี ศรีชล
 48. แซ่ซี้อ้ายลื่อเจ็กนั้ง - สุรพล สมบัติเจริญ
 49. เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืม - ระพิน ภูไท
 50. แด่คนชื่อเจี๊ยบ - สายัณห์ สัญญา
 51. ตอนนี้เธออยู่ไหน - ฝน  ธนสุนทร
 52. ตัดสวาท - ทูล ทองใจ
 53. ตาต่อตาฟันต่อฟัน - คัทลียา มารศรี
 54. ติด ร. วิชาลืม - แอร์ สุชาวดี
 55. แตงเถาตาย - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 56. ใต้เงาโศก - พนม นพพร
 57. ทรายกับทะเล-ต่าย อรทัย ดาบคำ
 58. ทหารเกณฑ์คนจน - เอกพจน์ วงศ์นาค
 59. ทาแป้งรอ - ศิรินทรา นิยากร
 60. ทิ้งน้องไว้หนองหาน - ฝน ธนสุนทร
 61. เทพธิดาผ้าซิ่น - เสรี รุ่งสว่าง
 62. แทนความคิดถึง - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 63. โทรหาแหน่เด้อ - ต่าย อรทัย ดาบคำ
 64. ธรณีชีวิต - สายัณห์ สัญญา & พุ่มพวง ดวงจันทร์
 65. เธอคือดวงใจ - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 66. นักร้องบ้านนอก - พุ่มพวง ดวงจันทร์
 67. นางบังเงา - พุ่มพวง ดวงจันทร์
 68. นางรอง - ทูล ทองใจ
 69. น้ำตาเทียน - ทูล ทองใจ
 70. น้ำตาหล่นที่โคราช - แสนสุข แดนดำเนิน
 71. น้ำท่วม - ศรคีรี  ศรีประจวบ
 72. น้ำลงเดือนยี่ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์
 73. นิราศรักนครปฐม - ไพรวัลย์ ลูกเพชร
 74. ในฝัน - ทูล ทองใจ
 75. บทเรียนราคาแพง - พุ่มพวง ดวงจันทร์
 76. บอกรักฝากใจ - ศรเพชร ศรสุพรรณ
 77. บัวตูมบัวบาน - พร ภิรมย์
 78. บุพเพสันนิวาส - ศรคีรี ศรีประจวบ
 79. ปริญญาใจ - ศิริพร อำไพพงษ์
 80. ปูนาขาเก - คัฑลียา มารศรี
 81. โปงลางสะออน - โปงลางสะออน
 82. ไปบ้านคุณอา - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 83. ไปให้พ้น - ศรคีรี ศรีประจวบ
 84. ผู้หญิงหน้าเงิน - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
 85. แผลที่หัวใจ - ยอดรัก สลักใจ
 86. แผลเป็น วันวาเลนไทน์ - ฝน  ธนสุนทร
 87. ฝนตกฟ้าร้อง - ศรคีรี ศรีประจวบ
 88. ฝนหนาวสาวครวญ - ผ่องศรี วรนุช
 89. ฝากดิน - ผ่องศรี วรนุช
 90. ฝากแฟนผมด้วย - เดวิด อินธี
 91. พลัดคู่ - หนู มิเตอร์
 92. พอหรือยัง - ศรคีรี ศรีประจวบ
 93. พายงัด - ศรชัย เมฆวิเชียร
 94. พิษรักพิษณุโลก - สีหนุ่ม เชิญยิ้ม
 95. พี่ชายชั่วคราว - ฝน ธนสุนทร
 96. พี่ไปดู หนูไปด้วย - พุ่มพวง ดวงจันทร์
 97. พี่รู้ใจน้อง - สมยศ ทัศนพันธ์
 98. พูดกับภาพ - สุนารี ราชสีมา
 99. เพชฌฆาตใจ - ชินกร ไกรลาศ
100. ไพรรำพึง - ทูล ทองใจ
101. แฟนจ๋า - สุรพล สมบัติเจริญ
102. แฟนฉันไม่ต้องหล่อ - สุนารี ราชสีมา
103. มนต์รักลูกทุ่ง - ยอดรัก สลักใจ
104. ม่วยช้ำ
105. เมษาเศร้า - จีรพันธ์ วีระพงษ์
106. แม่กระท้อนห่อ - สายัญห์ สัญญา
107. แม่ค้าตาคม - ศรคีรี  ศรีประจวบ
108. แม่หงษ์ทอง - สันติ ดวงสว่าง
109. ไม่ได้มาง้อ - อ๊อด โอภาส ทศพร
110. ไม่มีเธอจะบอกรักใคร - หญิง ธิติกานต์
111. ยมบาลเจ้าขา-บุปผา  สายชล
112. ยาใจคนจน - ไมค์ ภิรมย์พร
113. ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน - ตั๊กแตน ชลดา ทองจุลกลาง
114. รอพี่ที่นครพนม - ต่าย อรทัย ดาบคำ
115. รอยไถแปร - ก้าน แก้วสุพรรณ
116. รอยแผลเป็น - คัฑลียา มารศรี
117. รอวันเธอว่าง - ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก
118. ระฆังใจ - ฝน ธนสุนทร
119. รักจนขาดใจ - ทูล ทองใจ
120. รักจากใจ - ศรคีรี ศรีประจวบ
121. รักจางที่บางปะกง - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
122. รักน้องคนเดียว - ศรเพชร ศรสุพรรณ
123. รักน้องต้องหัดแหลง - บิว กัลยาณี
124. รักพี่ที่ใจเกินร้อย - ฝน ธนสุนทร
125. รักแม่หม้าย - ยอดรัก สลักใจ
126. รักริงโง - สุรพล สมบัติเจริญ
127. รักแล้งเดือนห้า - ศรคีรี ศรีประจวบ
128. เรียกพี่ได้ไหม - เสรี รุ่งสว่าง
129. เรียกพี่ได้ไหม - เสรี รุ่งสว่าง
130. เรือล่มในหนอง - ชาย เมืองสิงห์
131. แรงปรารถนา - สมยศ ทัศนพันธ์
132. ลานเทสะเทือน - สายัณห์ สัญญา
133. ลานรักลั่นทม - ศรคีรี ศรีประจวบ
134. ลาสาวแม่กลอง - พนม นพพร
135. ลำนำแผลเก่า - ไพรวัลย์ ลูกเพชร
136. ลืมเจียมหัวใจ - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
137. ลืมแล้วกา - เดวิด อินธี
138. แล้วจะรู้ว่าพี่รัก - ทูล ทองใจ
139. โลกของผึ้ง - พุ่มพวง ดวงจันทร์
140. วอนดีเจ - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
141. วาสนาเจ้าลอย - กุ้ง  สุทธิราช
142. วิมานในฝัน - ผ่องศรี วรนุช
143. สปาบ้านทุ่ง - โปงลางสะออน
144. ส้มตำ - พุ่มพวง ดวงจันทร์
145. สมัครรักมักไม่จริง - วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
146. สมัครรักสมัครแฟน - ชาตรี ศรีชล
147. สยามเมืองยิ้ม - พุ่มพวง ดวงจันทร์
148. สอนพี่ให้รัก - ทูล ทองใจ
149. สอนหนูหน่อย - สายใจ วลี
150. สัมพันธ์รักนักเพลง - สายัณห์ สัญญา & พุ่มพวง ดวงจันทร์
151. สามหัวใจ-ชาญ เย็นแข
152. สาละวันรำวง - ยอดรัก สลักใจ
153. สาวงามเมืองพิจิตร - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
154. สาวงามเมืองพิจิตร - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
155. สาวผักไห่ - ชาตรี ศรีชล
156. สาส์นรักฉบับล่า - ทูล ทองใจ
157. สุดแค้นแสนรัก - ใหม่ เจริญปุระ
158. สุดท้ายที่กรุงเทพ - สุนารี ราชสีมา
159. เสียงขลุ่ยบ้านนา - ศรคีรี ศรีประจวบ
160. เสียงจากหัวใจ - นก  พรพนา
161. ใส่กลอนหรือเปล่า - ชาย เมืองสิงห์
162. หนาวใจชายแดน - สันติ ดวงสว่าง
163. หนาวลมที่เรณู - ศรคีรี  ศรีประจวบ
164. หนึ่งกำลังใจ - ฝน ธนสุนทร
165. หนุนขอนต่างแขน - พนม นพพร
166. หนุ่มทุ่งกระโจมทอง - เสรี รุ่งสว่าง
167. หนุ่มราชภัฏ - ดำรง วงศ์ทอง
168. หอมแก้มได้ไหม - ต้น ณรา
169. หอมหน่อย - ชาย เมืองสิงห์
170. หัวใจถวายวัด - พุ่มพวง ดวงจันทร์
171. หัวใจทศกัณฐ์ - พุ่มพวง ดวงจันทร์
172. หัวใจเพรียกหา - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี
173. เหนื่อยไหมคนดี - ไมค์ ภิรมย์พร
174. เหมือนข้าวคอยเคียว-อรวี สัจจานนท์
175. อกหักซ้ำสอง - สายัณห์ สัญญา
176. อดีตรักริมน้ำน่าน - เสรี รุ่งสว่าง
177. อนุสรณ์ศรีปราชญ์
178. อยากเจอคนจริงใจ - ดวงตา คงทอง
179. อยากบอกรักเธอ - ไชยา มิตรชัย
180. อยากฟังคำรัก - บิว กัลยาณี
181. อยากฟังซ้ำ - ศิรินทรา นิยากร
182. อยากรู้ใจเธอ - สายัณห์ สัญญา
183. อย่ากลัว - ฝน ธนสุนทร
184. อ้อมแขนคนธรรมดา - ไชยา  มิตรชัย
185. อ้อร้อพองาม - บิว กัลยาณี
186. เอียงแก้มคอย - น้ำอ้อย พุ่มสุข
187. แอบรักเขา - ฝน ธนสุนทร
188. ไอ้หนุ่มตู้เพลง - ยอดรัก สลักใจ
189. ไอ้หวังตายแน่ - ศรเพชร ศรสุพรรณ
190. ฮักสาวขอนแก่น & หนุ่มหมอแคน - รวมศิลปิน ชัวร์ออดิโอ

***********- เพลงเพื่อชีวิต -

  1. ๖ ตุลารำลึก - สปท.
  2. กำลังใจ - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
  3. ข้าวคอยฝน - คาราวาน
  4. คนกับหมา - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
  5. คนเก็บฟืน - แอ๊ด คาราบาว
  6. คนจนผู้ยิ่งใหญ่-แอ๊ด คาราบาว
  7. คนภูเขา - คาราวาน
  8. ความตาย - ตี้ กรรมาชน
  9. ความรัก-สุรชัย  จันทิมาธร
 10. คำสัญญา - จิ้น กรรมาชน
 11. คิดถึงบ้าน-อมตะ
 12. คิดถึงบ้าน - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
 13. จันทร์ฉาย-มาลีฮวนน่า
 14. จากลานโพธิ์ถึงภูพาน - วัฒน์ วรรยางกูร
 15. เจ้าขุนทอง - ป่อง ต้นกล้า
 16. ชีวิตสัมพันธ์ - คาราบาว
 17. ดาวแดงแห่งภูพาน - บรรเลงเปียโน (พีรภา อภิสุข)
 18. ดาวน์สาว - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
 19. เด็กท้องนา - ลูกทุ่งเปลวเทียน
 20. แด่...เธอ - เอื้อย จรยุทธ์
 21. แดนตะราง - คุรุชน
 22. ตังเก - พงษ์เทพ  กระโดนชำนาญ
 23. ถึงเพื่อน-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 24. ทะเลใจ - แอ๊ด คาราบาว
 25. เทอดอิสรา - ป่อง - ต้นกล้า
 26. นกสีเหลือง - คาราวาน
 27. นักเดินทาง - เสรี กลางสาทร
 28. นางนวล
 29. น้ำตามดแดง-จ่าหรอย เฮนรี่
 30. บุญแข่งเรือ - กะท้อน
 31. ใบไผ่-ฤทธิพร อินสว่าง -
 32. แผ่นดินสีเทา
 33. พลังใจ - ตี้ กรรมาชน
 34. เพื่อมวลชน - จิ้น กรรมาชน
 35. แม้เราจะไม่พบกัน - สุรชัย จันทิมาธร
 36. ยอดมะพร้าว - สุรชัย  จันทิมาธร
 37. เราและเธอ - คาราวาน
 38. เรียน - กลุ่มพลังเพลง
 39. เรือรักกระดาษ-มาลีฮวนน่า
 40. ลิงทะโมน-พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
 41. สานฝัน - บุษปรัตน์ พันธ์กระวี
 42. สานแสงทอง - คาราวาน
 43. สายสัมพันธ์ - จรยุทธ์
 44. สุรชัยสามช่า-คาราบาว
 45. เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ-สุรินทร์ อิสมันยี
 46. เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ-บรรเลง
 47. แสงจันทร์ - มาลีฮวนน่า
 48. หนุ่มบาว - สาวปาน-แอ็ด คาราบาว & ปาน ธนพร
 49. หิ่งห้อย - ลูกทุ่งเปลวเทียน
 50. ไหวเอน - สุรชัย จันทิมาธร
 51. อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก-สุรินทร์ อิสมันยี

***********- เพลงไทยสากล -

  1. กลับมารักกัน-สายสุนีย์ สุขกฤต
  2. กว่าจะถึงปลายทาง-อรวี สัจจานนท์
  3. กอดฉัน-วารุณี สุนทรีสวัสดิ์
  4. กำลังใจ - มัม ลาโคนิค
  5. ข้อความ-พอส
  6. ข้องจิต-แอ๊ด คาราบาว
  7. ขอเดินด้วยคน-ไม้เมือง
  8. ขอบคุณ ใครบนฟ้า-โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์
  9. เขียนถึงคนบนฟ้า-พิง ลำพระเพลิง
 10. คนทั้งคน - ไท ธนาวุฒิ
 11. ครึ่งหนึ่งของชีวิต-แอม เสาวลักษณ์
 12. ความทรงจำ-แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 13. คาถาขอใจ - อาจารียา พรหมพฤกษ์
 14. คำขอร้องของก้อนหิน-ปาน ธนพร แวกประยูร
 15. คำตอบ-ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
 16. คำตอบจากพี่ชาย-พลอย – ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ
 17. คิดถึง-พีชเมคเกอร์
 18. คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...-แท็กซี่
 19. คิดถึงเหลือเกิน-แช่ม วิวัฒน์ แช่มรัมย์
 20. คืนนั้น (ฉันไม่เชื่อว่าเราไม่รักกัน)-มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
 21. คือหัตถาครองพิภพ-ศรัณย่า/พิ้งค์ แพนเตอร์
 22. คือหัตถาครองพิภพ-ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
 23. คู่แท้-เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 24. แค่อยากรัก..ไม่ขออะไรเลย-ละมุน
 25. จงรัก-พิม มาช่า วัฒนพานิช
 26. จริงใจไม่ลอกอ - บ่าววี
 27. จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ -
 28. จากฉันให้เธอ-พิทักษ์ เสริมราษฏร์
 29. เจ็บนิดเดียว-นิตยา บุญสูงเนิน
 30. เจ้าดวงดอกไม้-ปฎิญญา ตั้งตระกูล
 31. เจ้าหญิงในนิยาย-โบ สุนิตา ลีติกุล
 32. ใจบางบาง-โจ้ อัมรินทร์ เหลืองบริบูรณ์
 33. ใจสยิว-กฤษดา สุโกศล (น้อย วงพรู)
 34. ฉันขอโทษ-เอก สุรเชษฐ์
 35. ดวงตากับความรัก-เฟรนด์
 36. ด้วยความคิดถึง-ปุ๊ อัญชลี
 37. เด็กดอยใจดี - น้องมายด์
 38. เดินเล่นริมสวน - จำรัส  เศวตาภรณ์
 39. ต้นงิ้วริมทาง-วิด ไฮเปอร์
 40. ต้องโทษดาว-เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 41. ตะกายดาว - นันทิดา+คริสติน่า
 42. ทบทวน-ปาล์มมี่
 43. ทานตะวัน
 44. ที่สุดแล้ว-ปุ๊ อัญชลี
 45. ที่หนึ่งไม่ไหว-ไอน้ำ
 46. เธอ-จันทนีย์ อุนากูล
 47. เธอใช่ไหม-ซินญอริต้า
 48. เธอไม่ได้ร้องไห้คนเดียว-ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก
 49. เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม-T-bone
 50. นกเจ้าโผบิน - จำรัส  เศวตาภรณ์
 51. น้อยไปอีกหรือ-ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
 52. นางพญากับคนป่า - สเตทเอ๊กซ์เพรส
 53. น้ำค้างตอนเช้า-ใหม่ เจริญปุระ
 54. น้ำเซาะทราย-จำรัส เศวตาภรณ์
 55. น้ำเน่า...เงาจันทร์-บางแก้ว
 56. นี่แหละตัวฉัน-ละครทีวี เสน่ห์นางงิ้ว
 57. นึกถึงกัน (บ้างนะ) -
 58. นึกเสียว่าสงสาร-อ้อย กระท้อน
 59. บ้านเรา - อัญชลี จงคดีกิจ
 60. ปราสาททราย-สุรสีห์ อิทธิกุล
 61. ปลาทอง-ปราโมทย์ วิเลปะนะ
 62. ปลายฟ้า
 63. ปลูกรัก-คีรีบูน
 64. เปลี่ยนกันไหม-โฟร์ - มด
 65. แปดโมงเช้าวันอังคาร-ปาล์มมี่
 66. ไปให้พ้น-ฟรุ๊ตตี้
 67. ผิดที่คิดไปเอง - บิว  พงศ์พิพัฒน์
 68. ผู้ชายหนึ่งคนจะอดทนได้นานแค่ไหน-ปาน ธนพร แวกประยูร
 69. ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ-ปาน ธนพร แวกประยูร
 70. แผลในใจ-อำพล ลำพูน
 71. ฝัน...ฝันหวาน-ผุสชา โทณะวณิก
 72. ฝากดาว -วง XYZ
 73. ฝากฟ้าทะเลฝัน-เบิร์ด - ธงชัย แมคอินไตย์
 74. ฝากหัวใจไปกับนก - น่านฟ้า กาฬสินธ์
 75. พ่อพระในดวงใจ-อรวี สัจจานนท์
 76. พี่ชายที่แสนดี-อุ้ย ระวิวรรณ จินดา
 77. พูดไม่ค่อยเก่ง-เอบี นอร์มอล
 78. เพราะผูกพัน-สมิทธิ์ & เซน
 79. ฟ้ายังมีฝน-แหวน ฐิติมา สุตสุนทร
 80. มิสคอล-ซินญอริต้า
 81. มุดก้อนเมฆ-มาลีฮวนน่า
 82. เมื่อนั้น-แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 83. แมงปอหลงลม-ลานนา คัมมินส์
 84. ไม่เป็นอะไร-ปราโมทย์ วิเลปะนะ
 85. ไม่สมศักดิ์ศรี-ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก
 86. ไม่เสียใจเลย-อี๊ด วงฟลาย
 87. ไม่อยากให้เธอรู้-โจ๊กเกอร์
 88. ไม่อยากให้เธอรู้-ใหม่ เจริญปุระ
 89. ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก-บิ๊ก แอส
 90. ยังยิ้มได้-พลพล พลกองเส็ง
 91. ยิ่งกว่าเสียใจ-พั้นซ์
 92. ยิ่งรักเธอ-
 93. ร้องไห้ในใจ-ซาร่า นุศรา ผุงประเสริฐ
 94. รัก-ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
 95. รักข้ามคลอง - อี๊ด วงฟลาย
 96. รักคงยังไม่พอ-เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
 97. รักเดียวใจเดียว-เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
 98. รักแท้ในคืนหลอกลวง - ซิตี้ คอรัส
 99. รักนิรันดร์-ภูสมิง หน่อสวรรค์
100. รักนี้มีแต่เธอ-เทียรี่ เมฆวัฒนา
101. รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง-ติ๊ก ชิโร่
102. รักเหงาๆ-ฝน นภัส จิวะกิดาการ
103. รางวัลแด่คนช่างฝัน
104. เรามีเรา-แหวน ฐิติมา สุตสุนทร
105. เรารักแม่-รวมศิลปิน อาร์เอส
106. เรียงความเรื่องแม่-กลุ่มนักเรียนสถานสงเคราะห์ บ้านราชวิถี
107. เรื่องบนเตียง-พีช เมคเกอร์
108. เรือลำหนึ่ง-เสือ ธนพล
109. แรงใจ-โจโฉ
110. ฤดูที่แตกต่าง-บอย โกสิยพงษ์
111. ลมหนาว-ลูกตาล รุจนา อุทัยวรรณ์
112. ลมหนาวและดาวเดือน-ปนัดดา เรืองวุฒิ
113. ลืม-เบิร์ด & ฮาร์ท
114. ลืมไม่ได้-อ๊อด รณชัย ถมยาปริวัฒน์
115. วันที่เธอดูแปลก-เอช
116. ว่างแล้วช่วยโทรกลับ-ลีเดีย
117. ว้าเหว่-เพื่อน
118. วิมานดิน-นันทิดา แก้วบัวสาย
119. วิมานดิน -The Pink Panter
120. ศาลาพักใจ-แสตมป์
121. สงครามดอกรัก-เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
122. สวรรค์ปิด-ดอน สอนระเบียบ
123. สองเรา-อันดา
124. สัญญาใจ -วงชาตรี
125. สายน้ำ-จำรัส เศวตาภรณ์
126. แสงจันทร์-มาลีฮวนน่า
127. แสนรัก - ดนุพล แก้วกาญจน์
128. หน้าบ้าน-ปอ ปานเวทย์ ไสยคล้าย
129. หนาวเนื้อ - เศรษฐา ศิระฉายา
130. หยุดตรงนี้ที่เธอ-สบชัย ไกรยูรเสน
131. หัวใจมีปีก - ดนุพล  แก้วกาญจน์
132. หัวใจสีชมพู - ดนุพล  แก้วกาญจน์
133. หายใจเป็นเธอ
134. อยากร้องดังดัง-ปาล์มมี่
135. อยากหยุดเวลา-ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
136. อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง-เอ็นโดรฟิน
137. อย่าปล่อยมือ-ไม้เมือง
138. อย่าเลย ขอบใจ-อัสนี & วสันต์ โชติกุล
139. อยู่นานๆได้ไหม-ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
140. อยู่ไปไม่มีเธอ-แบล็คเฮด
141. อาจจะเป็นคนนี้-แหวน ฐิติมา สุตสุนทร
142. อาลัยเธอ-เบิร์ด กะ ฮาร์ท
143. อิจฉา-ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว
144. โอ้ใจเอ๋ย-ซินญอริต้า
145. โอ้ละหนอ... My Love-เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

***********


- เพลงจีน-ญี่ปุ่น -

  1. ๘ เซียนข้ามทะเล - 八仙过海
  2. Hosokawa Takashi - Kita Sakaba
  3. Tears - X Japan
"  4. กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - 觀世音 傳奇
  5. มังกรหยก - กำเนิดเอี้ยก้วย
  6. มังกรหยก - เดชคัมภีร์มารนพเก้า
  7. มังกรหยก - ภาคจอมยุทธอินทรี
  8. มังกรหยกภาค ๑
  9. มังกรหยกภาค ๑ - 世間始終你好
 10. มังกรหยกภาค ๑ - 射雕英雄傳
 11. มังกรหยกภาค ๑ - 铁血丹心
 12. มังกรหยกภาค ๒ - 何日再相見
 13. ศึกสองนางพญา - 武俠帝女花
 14. 春江花夜
 15. 王蓉-三生三世

***********


- เพลงสากล Pop,Pop Rock -

  1. A Horse With No Name - America
  2. A Little Bit More - Dr. Hook
  3. A Love Before Time - CoCo Lee
  4. A Lover's Concerto - HK Kelly Chen
  5. A Thousand Miles - Vanessa Carlton
  6. A Time For Us - Love Theme From Romeo and Juliet
  7. After The Gold Rush - Neil Young
  8. All I Ask Of You - Sarah Brightman & Cliff Richards
  9. All I Have To Do Is Dream - The Everly Brothers
 10. All My Loving - The Beatles
 11. All Time Love - Will Young
 12. Alone Again - Gilbert O'Sullivan
 13. Always On My Mind - Willie Nelson
 14. And I Love You So - Perry Como
 15. Aubrey - Bread
 16. Autumn Leaves
 17. Baby I'm A Want You - Bread
 18. Bachelor Boy - Cliff Richard
 19. Beautiful Sunday - Daniel Boone
 20. Beauty and the beast - Celine Dion
 21. Because I Love You - Shakin' Stevens
 22. BECAUSE I LOVE YOU - Shakin' Stevens
 23. Before The Next Teardrop Falls - Freddy Fender
 24. Ben - Michael Jackson
 25. Bridge Over Troubled Water - Simon and Garfunkel
 26. Bright Eyes - Art Garfunkel
 27. Brown Eyes - Destiny's Child
 28. But You Know I Love You - Kenny Rogers & The First Edition
 29. Can You Feel The Love Tonight - Elton John
 30. Can You Feel The Love Tonight - Elton John
 31. Candle In The Wind - Elton John
 32. CANDLE IN THE WIND (Good-Bye England's Rose) - Elton John
 33. Candle In The Wind (Princess Diana) - Elton John
 34. Canon - Johann Pachelbel
 35. Careless Whisper - George Michael(Wham]
 36. CASABLANCA - Bertie Higgins
 37. Christmas - Jingle Bells -
 38. Close To You - Carpenters
 39. Colors Of The Wind - Vanessa Williams
 40. Cradle - Atomic Kitten
 41. Crying In The Rain - Everly Brothers
 42. Danny's Song - Anne Murray
 43. Day By Day   - Jo Stafford
 44. DEVOTED TO YOU
 45. Diamonds And Rust - Joan Baez
 46. Diary - Bread
 47. Donna - Richie Valens
 48. Don't Cry For Me Argentina - Madonna
 49. Don't Cry My Lady Love - Quicksilver Messenger Service
 50. Don't Go Breaking My Heart - Don't Go Breaking My Heart
 51. Don't Tell Me Goodnight - Lobo
 52. Don't Throw It All Away - Bee Gees
 53. Do-Re-Mi - Julie Andrews
 54. Dust In The Wind - Kansus
 55. Edelweiss
 56. El Condor Pasa - Simon & Garfunkel
 57. Emotion - Bee Gees & Samantha Sang
 58. Endless Love - Lionel Richie & Diana Ross
 59. Evergreen Tree - Cliff Richard
 60. Everything I do I do it for you - Bryan Adams
 61. Everything I Own - Bread
 62. Everytime - Britney Spears
 63. Eye In The Sky - Alan Parsons Project
 64. Feliz Navidad - Jose Feliciano
 65. Feliz Navidad - Celine Dion
 66. Find The Cost of Freedom - Crossby, Stills, Nash & Young
 67. First Of May - Bee Gees
 68. For Baby - John Denver
 69. For The First Time - Rod Stewart
 70. For The Good Times - Perry Como
 71. For You - John Denver
 72. Forever And For Always - Shania Twain
 73. Gone The Rainbow - Peter, Paul & Mary
 74. Handy Man - James Taylor
 75. Harvest Moon - Neil Young
 76. Have I Told You Lately - Rod Stewart
 77. Have You Ever Seen The Rain - CCR (Creedence Clearwater Revival)
 78. Heaven Knows - Rick Price
 79. Hello - Lionel Richie
 80. Here Comes The Sun - George Harrison & Eric Clapton
 81. Hey Jude - The Beatles
 82. Hey Tonight - CCR (Creedence Clearwater Revival)
 83. Holiday In Spain - Counting Crows
 84. How Can I Tell Her - Lobo
 85. How Can You Mend A Broken Heart - Bee Gees
 86. I Could Easily Fall In Love You With You - Cliff Richard
 87. I Don't Know How To Love Him - Helen Reddy
 88. I Don't Want To Talk About It - Rod Stewart
 89. I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU - Stevie Wonder
 90. I Left My Heart In San Fransisco - Tony Bennett
 91. I Really Don't Want To Know   - Eddy Arnold
 92. I Started A Joke - Bee Gees
 93. I Swear - Kenny Rogers
 94. I Will Always Love You - Whitney Houston
 95. I'd Love You To Want Me - Lobo
 96. If - Bread
 97. If Not You - Dr. Hook
 98. If Tomorrow Never Comes - Garth Brooks
 99. If We Hold On Together - Diana Ross
100. If You Go Away - Terry Jacks
101. If You Leave Me Now - Chicago
102. If You Love Me (Let Me Know) - Olivea Newton-John
103. I'll Have To Say I Love You In A Song - Jim Croce
104. I'm Sorry - John Denver
105. In My Life
106. Island of Life - Jon Anderson & Kitaro
107. Jealous Guy - John Lennon
108. Just Wave Hello - Charlotte Church
109. Killing Me Softly With His Song - Roberta Flack
110. Kiss and Say Goodbye - The Manhattans
111. Knife - Rockwell
112. Lady - Kenny Rogers
113. Let It Be Me - The Everly Brothers
114. Lodi - CCR (Creedence Clearwater Revival)
115. Longer - Dan Fogelberg
116. Love - John Lennon
117. Love Hurts - Nazareth
118. Love Me Do - Beatles
119. Lover's Cross - Jim Croce
120. Lover's Moon - Glenn Frey
121. Make It With You - Bread
122. Memory - Barbra Streisand
123. Michelle - The Beatles
124. Moon River - Andy Williams
125. More Than I Can Say - Leo Sayer
126. Mother - John Lennon
127. Mother Of Mine - Neil Reid
128. Mother Of Mine - Donny Osmond
129. MY HEART WILL GO ON - Celine Dion
130. My neighbor Totoro ............ - เพลงจากการ์ตูนญี่ปุ่น
131. My Perfect Rhyme - Donny Osmond
132. My Sweet Lord - George Harrison
133. Nine Million Bicycles - Katie Melua
134. No Other Love   - Perry Como
135. Now and Forever - Richard Marx
136. OH MY LOVE - John Lennon
137. Our House - Crosby, Still, Nash & Young
138. Out Of Reach - Gabrielle
139. Penny Lover - Lionel Richie
140. Photographs And Memories - Jim Croce
141. Pilgrim - Enya
142. Pretty Blue Eyes - Steve Lawrence
143. Pretty Boy - M2M
144. Puff Magic Dragon - Peter, Paul & Mary
145. Puppy Love - Marie & Donny Osmond
146. Puppy Love   - Donny Osmond
147. Put Your Head On My Shoulder - Paul Anka
148. Right Here Waiting - Richard Marx
149. Rose, Rose I Love You - Frankie Laine
150. Sailing - Rod Stewart
151. Saturday In The Park - Chicago
152. Say You, Say Me - Lionel Richie
153. Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
154. Scissors Cut - Art Garfunkel
155. SEALED WITH A KISS - Brian Hyland
156. Shanghai Breezes - John Denver
157. SHAPE OF MY HEART - Sting
158. Shining Star - Manhattans
159. Sister Golden Hair - America
160. Smoke Gets In Your Eyes - The Platters
161. Someday Never Comes - CCR (Creedence Clearwater Revival)
162. Someone Like You - Dina Carrol
163. Something - George Harrison & Eric Clapton (Duet)
164. Something Stupid - Nicole Kidman & Robbie Williams
165. Somewhere In My Broken Heart - Billy Dean
166. Somewhere Out There - Linda Ronstadt & James Ingram
167. Sorry Seems To Be The Hardest Word - Kenny G (featuring Richard Marx)
168. Streets of London - Ralph McTell
169. Stuck On You - Lionel Richie
170. Summer Holiday - Cliff Richard
171. Sway - Bic Runga
172. Take A Bow - Madonna
173. Tammy - Debbie Reynolds
174. Tears In Heaven - Eric Clapton
175. That Thing You Do - The Wonders
176. That's My Goal - Shayne Ward
177. The Boxer - Simon & Garfunkel
178. The End Of The World - Skeete Davis
179. The Girl From Ipanema - Frank Sinatra
180. The Girl From Ipanema - Astrud Gilberto
181. The Girl From Yesterday - Glenn Frey
182. The Guitar Man - Bread
183. The Last Goodbye - Atomic Kitten
184. The Long And Winding Road - The Beatles
185. The Most Beautiful Girl - Charlie Rich
186. The Power Of Love - Celine Dion
187. The Sound Of Silence - Simon & Garfunkel
188. The Twelfth Of Never - Donny Osmond
189. The way we were   - Ray Conniff
190. The Way You Do The Things You Do - The Temptations
191. The Young Ones - Cliff Richard
192. This Old Guitar - John Denver
193. Three Coins In The Fountain - Frank Sinatra
194. Time In A Bottle - Jim Croce
195. Time To Say Goodbye - Sarah Brightman & Cliff Richards
196. To All The Girls I've Loved Before - Willie Nelson & Julio Iglesias
197. Today - John Denver
198. Today   - John Denver
199. Too Much Heaven - Bee Gees
200. Torn Between Two Lovers - Mary MacGregor
201. Travelin' Band - CCR (Creedence Clearwater Revival)
202. Unchained Melody - Righteous Brothers
203. Unforgettable - Nat King Cole
204. Vincent - Don McLean
205. Volare - Russell Watson
206. Wednesday Morning, 3 A.M. - Simon & Garfunkel
207. What A Wonderful World - Louis Armstrong
208. When I Fall in Love - Clive Griffin & Celine Dion
209. When I Fall In Love - Nat King Cole
210. When I Need You - Leo Sayer
211. When You Say Nothing At All - Alison Krauss
212. Where The Boys Are - Connie Francis
213. While My Guitar Gently Weeps - George Harrison & Eric Clapton
214. White Flag - Dido
215. Who Painted The Moon Black - Hayley Westenra
216. Whole Again - Atomic Kitten
217. Who'll Stop The Rain - CCR (Creedence Clearwater Revival)
218. Why Do I Love You So - Johnny Tillotson
219. Wild Child - Enya
220. Wind Beneath My Wings - Bette Midler
221. Within You'll Remain - Tokyo Square
222. Without You - Harry Nilsson
223. Woman - John Lennon
224. Wonderful Tonight - Eric Clapton
225. Writing To Reach You - Travis
226. Yellow River - Tony Christie
227. Yesterday Once More - Carpenters
228. You Are Always On My Mind - Willie Nelson
229. You Decorated My Life - Kenny Rogers
230. You Don't Know What Love Is - Susan Jacks
231. You Light Up My Life - Debbie Boone
232. You Make Me Feel Brand New - The Stylistics
233. You Must Love Me - Madonna
234. You Needed Me - Anne Murray
235. You Win Again - Bee Gees
236. Your Song - Elton John
237. You're Gone - Diamond Rio
238. You're My Everything - Santa Esmeralda
239. You're So Vain - Carly Simon
240. You're Still The One - Shania Twain

***********

 
.
. - เพลงสากล Hard Rock -

  1. Always Somewhere - Scorpions
  2. Bohemian Rhapsody - Queen
  3. Child in Time - Deep Purple
  4. Desperado - Eagles
  5. Everybody Needs A Friend - Wishbone Ash
  6. Free Me - Uriah Heep
  7. Highway Star - Deep Purple
  8. Hotel California - Eagles
  9. July Morning - Uriah Heep
 10. Smoke On The Water - Deep Purple
 11. Stairway to Heaven - Led Zeppelin
 12. Sunrise - Uriah Heep
 13. The Park - Uriah Heep
 14. When The Smoke Is Going Down - Scorpions
 15. You And I - Scorpions

***********

 
.
. - เพลงสากล Classic -

  1. Gone with the Wind - Percy Faith Orchestra
  2. Greensleeves - Classical Guitar
  3. Spanish Romance - Liona Boyd

***********


- เพลงไทยบรรเลง -

  1. คิดถึงแม่
  2. คิดถึงแม่
  3. จันทร์เจ้าขา
  4. ตราบลมหายใจสุดท้ายบอกลากิ่งโศกเมื่อพลบค่ำ
  5. ฝันของวันวาน
  6. แสงเทียนในโบสถ์คร่ำ

***********


- เพลงจีนบรรเลง -

  1. ศึกสองนางพญา - 武俠帝女花

***********


- เพลงธรรม-เสียงธรรม -

  1. กลอนพระคุณแม่ - หลวงปู่พุทธะอิสระ
  2. ก้อนหินก้อนนั้น - โรส
  3. ค่ายธรรมนำใจ
  4. จอมยุทธ - P2 WarShip
  5. ดอกไม้คุณธรรม - เยาวชนแสงเทียน
  6. ดอกไม้คุณธรรม
  7. บทปลงสังขาร
  8. ปลงกันเสียเถิด
  9. ปล่อยวาง - Jugg & Big (จั๊ก ชวิน & บิ๊ก ธานัท)
 10. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน ? - เยาวชนแสงเทียน
 11. เปิด-เปิด-เปิด - เยาวชนแสงเทียน
 12. พบฅน พบธรรม
 13. มหากรุณาจิตธารณีสูตร
 14. มองแต่แง่ดีเถิด - เยาวชนแสงเทียน
 15. เรือมนุษย์ - สุนทราภรณ์
 16. เสื้อแห่งความสุข - ลานนา คัมมินส์
 17. อาขยานล้านนา - จรัล มโนเพ็ชร
 18. อิติปิโส - ธีระศักดิ์ อัจจิมานนท์

***********


- เพลงบรรเลงขลุ่ยธิเบต -

  1. Seeking The Way - Nawang Khechog

***********


- เพลงสวดธิเบต -

  1. มหากรุณาธารณีสูตร (บทย่อย) -๑
  2. มหากรุณาธารณีสูตร (บทย่อย) -๒
  3. มหากรุณาธารณีสูตร (บทย่อย) -๓
  4. มหากรุณาธารณีสูตร (บทย่อย) -๔
  5. มหากรุณาธารณีสูตร (บทย่อย) -๕
  6. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.01-เสียงชายร้อง)
  7. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.02-ประสานเสียงเยาวชน)
  8. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.03)
  9. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.04-ชายหญิงประสานเสียง)
 10. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.05-ประกอบ ภ.ตักม้อ)
 11. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.06-เสียงหญิงร้อง)
 12. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.07-จังหวะช้า)
 13. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.08)
 14. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.09)
 15. มหากรุณาธารณีสูตร ๘๔ คำ (v.10-เสียงเยาวชนชุด ๒)

***********